Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dalībvalstu judikatūra - Grieķija

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Lieta @-@ tiesību akti ir pieejami tīmekļa vietnē

Lēmumu/pamatnostādņu izklāsts

Valsts padome

Augstākā tiesa (Kasācijas tiesa)

Citas tiesas

Nolēmumu izklāsts ar virsrakstiem

(kopš 2018. gada plenārsēžu kopsavilkumi ir izvietoti ar attiecīgu nosaukumu)

(kopš 2006. gada – visi krimināllēmumi un politiskie lēmumi)

(ievietots Valsts padomes tīmekļa vietnē lielāko administratīvo tiesu pieņemto lēmumu kopsavilkumi)

 

Saite atveras jaunā logāAugstākajā tiesā neliela daļa krimināllietu spriedumu kopš 2006. gada ir iedalīti kategorijās. Tas nodrošina piekļuvi lēmumiem saskaņā ar attiecīgo sadaļu. Politika un krimināllēmumi ir pieejami, pamatojoties uz to publikācijas numuru.

Saite atveras jaunā logāAtēnu Apelācijas tiesa nepublisko nevienu politikas vai krimināllēmumu tīmekļa vietnē. Politiskie lēmumi tiek publicēti attiecīgās nodaļas tīmekļa vietnē pēc to skaita un rezultātu kopsavilkuma, bet netiek iedalīti kategorijās. Spriedumi krimināllietā nav nedz atsevišķi, nedz rezultātā.

Kvalifikācijas piemēri

Krāpšana, jaunatne, uzturs, korupcija

Formāti

Valsts padome un Areios Pagos

Citas tiesas

Dokuments

Metadati

Dokuments

Metadati

Kādi citi formāti tiek izmantoti?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

Turpmākais process

Valsts padome

Areios Pagos

Administratīvās tiesas

Citas tiesas

Informācija pieejama

kas attiecas uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem?

par to, vai lieta vēl tiek izskatīta?

par tiesiskās aizsardzības līdzekļu iznākumu?

— Nē

— Atēnu oriģināls: Jā (attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ar mazāku līmeni)

par sprieduma neatsaucamību?

— TDR: Jā, ja nav pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi

attiecībā uz turpmāko tiesvedību pirms

cita valsts tiesa (konstitucionālā tiesa...)?

Eiropas Tiesā?

cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

valsts līmenī?

tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu?

(Personas dati – Likums Nr. 4624/19 un Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 679/2016)

(Personas dati – Likums 4624/19 un Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 679/2016)

 

Valsts padome un Areios Pagos

Citas tiesas

Vai tiek publicēti visi tiesu nolēmumi vai tikai daļa no tiem?

— StE: Aptuveni 80 % no visiem lēmumiem jau ir publicēti. Pakāpeniski tos visus publicēs.

Augstākā tiesa publicē pilnu judikatūru par krimināltiesiskiem un politiskiem lēmumiem, izņemot lēmumus, kas attiecas uz Civilprocesa kodeksa 565. pantā paredzēto procedūru.

— Administratīvās tiesas: Tiesas nolēmumu publicēšana

Ja tiek veikta nolēmumu atlase, pēc kādiem kritērijiem tā notiek?

— StE: Lietu nozīmīgums

— TDR: Lietu nozīmīgums

 

Valsts padome

Areios Pagos

Citas tiesas

Vai tiesas nolēmumi ir pieejami internetā anonimizētā veidā (vārdu un uzvārdu svītrošana)?

Ja jā,

visi lēmumi?

Valsts padome anonimizē visus lēmumus, kas publicēti tās tīmekļa vietnē.

Izņemot nolēmumus, kas attiecas uz Civilprocesa kodeksa 565. pantā minēto procedūru

lēmumi, ko pieņēmis

1990

2006

Attiecīgās saites

Saite atveras jaunā logāAreios Pagos

Saite atveras jaunā logāValsts padome

Saite atveras jaunā logāEfeteio Athinon (Grieķija)

Saite atveras jaunā logāAtēnu Administratīvā apelācijas tiesa

Saite atveras jaunā logāAtēnu Pirmās instances administratīvā tiesa

Saite atveras jaunā logāAtēnu Pirmās instances tiesa


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/03/2020