Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Griekenland

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Rechtspraak op websites

Weergave van de besluiten/koppen

Raad van State

Hooggerechtshof (Hof van Cassatie)

Andere rechtbanken

Jurisprudentie die in het nieuws wordt gepresenteerd

Ja

(sinds 2018 verschijnen samenvattingen van de plenaire vergaderingen onder een overeenkomstige titel)

Ja

(sinds 2006 alle strafrechtelijke en politieke besluiten)

Ja

(op de website van de Raad van State gepubliceerd samenvattingen van beslissingen van de hoogste administratieve rechtbanken)

 

In De link wordt in een nieuw venster geopend.het Hooggerechtshof wordt een klein percentage van de strafvonnissen sinds 2006 ingedeeld naar titel. Dit geeft toegang tot de beslissingen onder de desbetreffende titel. Het beleid en de strafrechtelijke beslissingen zijn beschikbaar op basis van hun publicatienummer.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het hof van beroep van Athene houdt geen beleids- of strafrechtelijke beslissingen op een website. Politieke beslissingen worden door hun nummer op de website van hun dienst geplaatst en hun samenvatting kan niet worden ingedeeld. Strafrechtelijke beslissingen worden noch als een aantal noch als gevolg daarvan opgehangen.

Voorbeelden van kwalificaties

Fraude, jeugd, voeding, corruptie

Formaten

Raad van State en Areios Pagos

Andere rechtbanken

Document

Metagegevens

Document

Metagegevens

Welke andere formaten worden gebruikt?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (bestuursrechter)

Neen

(andere gerechten)

HTML (bestuursrechter)

Neen

(andere gerechten)

Verdere procedures

Raad van State

Areios Pagos

Administratieve rechtbanken

Andere rechtbanken

Beschikbare informatie

wat de rechtsmiddelen betreft?

Ja

Ja

Ja

Ja

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Ja

Ja

Ja

het resultaat van de rechtsmiddelen?

Ja

Ja

Ja

— nr.

— Oorspronkelijke kwestie Athene: Ja (voor corrigerende maatregelen met minder niveau)

over de onherroepelijkheid van het arrest?

Ja

Ja

— MPI: Ja, als er geen rechtsmiddelen beschikbaar zijn

Neen

verdere procedure voor

een andere nationale rechterlijke instantie (grondwettelijk hof...)?

het Europese Hof van Justitie?

het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Regels inzake publicatie

op nationaal niveau?

op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechterlijke beslissingen?

Ja

(persoonsgegevens — Wet 4624/19 en algemene verordening gegevensbescherming nr. 679/2016)

Ja

(persoonsgegevens — Wet 4624/19 en algemene verordening gegevensbescherming nr. 679/2016)

 

Raad van State en Areios Pagos

Andere rechtbanken

Worden alle beslissingen gepubliceerd of wordt slechts een selectie gemaakt?

— StE: Ongeveer 80 % van alle besluiten is reeds gepubliceerd. Geleidelijk zullen ze allemaal worden gepubliceerd.

Het Hooggerechtshof publiceert volledige jurisprudentie over strafrechtelijke en politieke beslissingen, met uitzondering van besluiten betreffende de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Administratieve rechtbanken: Bekendmaking van rechterlijke beslissingen

Indien een selectie wordt gemaakt, aan welke criteria wordt voldaan?

— StE: Belang van de zaken

— MPI: Belang van de zaken

 

Raad van State

Areios Pagos

Andere rechtbanken

Zijn gerechtelijke beslissingen in geanonimiseerde vorm op internet beschikbaar (schrapping van namen)?

Ja

Ja

Neen

Indien ja,

alle beslissingen?

De Raad van State anonimiseert alle op zijn website geplaatste beslissingen.

Ja

Andere dan besluiten in verband met de procedure bedoeld in artikel 565 van het wetboek burgerlijk procesrecht

beslissingen genomen door

1990

2006

Relevante links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Areios Pagos

De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van State

De link wordt in een nieuw venster geopend.Efeteio Athinon (Griekenland)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bestuurlijk hof van beroep te Athene

De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratieve rechtbank van eerste aanleg te Athene

De link wordt in een nieuw venster geopend.Gerecht van eerste aanleg te Athene


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/03/2020