Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatúra členského štátu - Grécko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/popisy

Rada štátu

Najvyšší kasačný súd

Iné súdy

Judikatúra prezentovaná s opisom

Áno

(od roku 2018 sa zhrnutie plenárnych schôdzí zobrazuje pod príslušným názvom)

Áno

(od roku 2006 všetky trestné a politické rozhodnutia)

Áno

(zverejnené na webovej stránke Štátnej rady o rozhodnutiach, ktoré prijali najväčšie správne súdy)

 

Odkaz sa zobrazí v novom okneNa najvyššom súde sa od roku 2006 uvádza názov malého percenta trestných rozsudkov. Toto umožňuje prístup k rozhodnutiam na základe príslušnej hlavy. Politiky a trestné rozhodnutia sú k dispozícii na základe ich čísla uverejnenia.

Odvolací Odkaz sa zobrazí v novom oknesúd v Aténach neposkytne žiadne politické alebo trestné rozhodnutia na webovom sídle. Politické rozhodnutia sa uverejňujú na webovom sídle svojho oddelenia svojím počtom a celkovým výsledkom bez toho, aby boli kategorizované. Rozsudky v trestných veciach sa zavesia buď na číslo, alebo na základe výsledku.

Príklady kvalifikácií

Podvody, mládež, výživa, korupcia

Formáty

Štátna rada a Areios Pagos

Iné súdy

Dokument

Metaúdaje

Dokument

Metaúdaje

Aké ďalšie formáty sa používajú?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (správne súdy)

Nie

(ostatné súdy)

HTML (správne súdy)

Nie

(ostatné súdy)

Ďalšie konania

Rada štátu

Areios Pagos

Administratívne súdy

Iné súdy

Dostupné informácie

pokiaľ ide o opravné prostriedky?

Áno

Áno

Áno

Áno

tom, či sa o prípade stále pojednáva?

Áno

Áno

Áno

Áno

pokiaľ ide o výsledok opravných prostriedkov?

Áno

Áno

Áno

— Nie

Pôvodná záležitosť v Aténach: Áno (v prípade prostriedkov nápravy s menšou úrovňou)

neodvolateľnosti rozsudku?

Áno

Áno

MPI: Áno, ak nie sú k dispozícii žiadne právne prostriedky nápravy

Nie

pokiaľ ide o ďalšie konanie pred

iný vnútroštátny súd (ústavný súd...)?

Európskym súdnym dvorom?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

(osobné údaje – zákon č. 4624/19 a všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 679/2016)

Áno

(osobné údaje – zákon č. 4624/19 a všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 679/2016)

 

Štátna rada a Areios Pagos

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len výber?

— Ste: Približne 80 % všetkých rozhodnutí už bolo uverejnených. Postupne budú uverejnené všetky.

Najvyšší súd uverejňuje úplnú judikatúru týkajúcu sa trestných a politických rozhodnutí s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa konania podľa článku 565 Občianskeho súdneho poriadku.

Správne súdy: Uverejňovanie súdnych rozhodnutí

Ak sa robí výber, aké kritéria sa uplatňujú?

— Ste: Význam prípadov

MPI: Význam prípadov

 

Rada štátu

Areios Pagos

Iné súdy

Sú súdne rozhodnutia dostupné na internete v anonymizovanej podobe (vymazanie názvov)?

Áno

Áno

Nie

Ak áno,

všetky rozhodnutia?

Štátna rada anonymizuje všetky rozhodnutia zverejnené na jej webovom sídle.

Áno

Iné ako rozhodnutia týkajúce sa konania podľa článku 565 občianskeho súdneho poriadku

rozhodnutia prijaté

1990

2006

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAreios Pagos

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada štátu

Odkaz sa zobrazí v novom okneEfeteo Athinon

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdvolací správny súd v Aténach

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdministratívny súd prvého stupňa mesta Atény

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd prvého stupňa mesta Atény


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/03/2020