Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodna praksa držav članic - Grčija

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

 

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.


Sodna praksa, ki je na voljo na spletu

Predstavitev odločb / Naslovi

Državni sodni svet (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Vrhovno sodišče (Άρειος Πάγος) (civilno in kazensko kasacijsko sodišče)

Druga sodišča

Sodna praksa, prikazana z naslovi

Ne

Da (vse kazenske sodbe od leta 2008 do 2011)

Ne

Pri Povezava se odpre v novem oknuvrhovnem sodišču so kazenske sodbe razvrščene po naslovih od leta 2008 (popolne zbirke do leta 2011). Do sodb je tako mogoče dostopati po naslovu. Civilne in kazenske sodbe so dostopne po številki publikacije.

Kar zadeva sodbe državnega sodnega sveta in Povezava se odpre v novem oknupritožbenega upravnega sodišča v Atenah (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), je sodna praksa z naslovi na voljo le sodnikom.

Povezava se odpre v novem oknuPritožbeno sodišče v Atenah (Εφετείο Αθηνών) civilnih in kazenskih sodb ne objavlja na spletu. Civilne sodbe so objavljene na ustreznih upravnih spletnih straneh s številkami in povzetki, vendar niso razvrščene po vrstah. Na spletu se ne objavljajo niti številke niti izreki kazenskih sodb.

Primeri naslovov

Goljufija, posilstvo, zamuda pri plačilu preživnine, podkupovanje

Formati

Državni sodni svet in vrhovno sodišče

Druga sodišča

Dokument

Metapodatki

Dokument

Metapodatki

Kateri drugi formati se še uporabljajo?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (upravna sodišča)

Ne

(druga sodišča)

HTML (upravna sodišča)

Ne

(druga sodišča)








Nadaljnji postopki

Državni sodni svet

Vrhovno sodišče

Upravna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije

o pravnih sredstvih?

Da

Ne

Da

Da

o tem, ali je zadeva še nerešena?

Da

Ne

Da

Da

o uspehu pravnih sredstev?

Da

Ne

Da

– Ne

– Sodišče prve stopnje v Atenah (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Da (za pravna sredstva, vložena pri nižjih sodiščih)

o pravnomočnosti odločbe?

Da

Ne

– Pritožbeno upravno sodišče v Atenah:
Da, če pravno sredstvo ni bilo vloženo.

Ne

o nadaljnjih postopkih pred:

drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče…)?

Sodiščem Evropske unije?

Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni?

Na ravni sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodne prakse?

Da

(osebni podatki – Zakon št. 2472/97, Mnenje št. 2/2006 organa za varstvo osebnih podatkov)

Ne

(v primeru uporabe v upravnem postopku)

Državni sodni svet in vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali je objavljena vsa sodna praksa ali le njen del?

– državni sodni svet: izbor

– vrhovno sodišče objavi vso kazensko in civilno sodno prakso, razen odločb, izdanih v postopku iz člena 565 Zakonika o civilnem postopku

pritožbeno upravno sodišče v Atenah: izbor

Kadar se objavi le del sodne prakse,

katera merila so uporabljena?

državni sodni svet: pomen zadeve

pritožbeno upravno sodišče v Atenah: pomen zadeve

Državni sodni svet

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so odločbe sodišč, ki so objavljene na spletnih straneh, anonimne (imena odstranjena)?

Ne

Da

Ne

Če so odločbe anonimne,

ali to velja za vse odločbe?

Da

– razen za odločbe, izdane v postopku iz člena 565 Zakonika o civilnem postopku

Odločbe od

leta 2007

Uporabne povezave

Povezava se odpre v novem oknuVrhovno sodišče

Povezava se odpre v novem oknuDržavni sodni svet

Povezava se odpre v novem oknuPritožbeno sodišče v Atenah

Povezava se odpre v novem oknuPritožbeno upravno sodišče v Atenah

Povezava se odpre v novem oknuUpravno sodišče prve stopnje v Atenah

Povezava se odpre v novem oknuSodišče prve stopnje v Atenah


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 25/06/2018