Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudska praksa država članica

Sudovi država članica Europske unije (EU) primjenjuju i tumače zakonodavstvo predmetnih država članica te zakonodavstvo EU-a. Stoga je u interesu građana i pravosudnih djelatnika da imaju pristup ne samo sudskoj praksi u vlastitoj državi članici, već i onima u ostalim državama članicama EU-a.


Većina država članica ima jednu ili više baza podataka s odlukama i mišljenjima vlastitih sudova – u vezi sa zakonodavstvom EU-a, nacionalnim zakonodavstvom te regionalnim i/ili lokalnim zakonodavstvom. Informacije dostupne putem interneta ponekad mogu biti ograničene na određene sudove (primjerice, vrhovne sudove) ili na određene vrste odluka.

Sudsku praksu država članica možete pretraživati u bazi podataka pojedinačnih država članica odabirom zastavice na desnoj strani koja će vas preusmjeriti na odgovarajuću nacionalnu stranicu ili se možete koristiti jednom od europskih baza podataka (popis u nastavku nije nužno potpun):

  • Poveznica se otvara u novom prozoruJURE je baza podataka koju je izradila Europska komisija, a sadržava sudsku praksu o nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima te o priznavanju i provedbi presuda u državama članicama osim one u kojoj je presuda donesena. Baza obuhvaća sudsku praksu u vezi s mjerodavnim međunarodnim konvencijama (tj. Briselskom konvencijom iz 1968. i Luganskom konvencijom iz 1988.) te sudsku praksu EU-a i država članica.
  • Udruženje državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova EU-a (Poveznica se otvara u novom prozoruACA Europe) omogućuje pristup dvjema bazama podataka sa sudskom praksom država članica koje obuhvaćaju primjenu zakonodavstva EU-a pod nazivom „Poveznica se otvara u novom prozoruJuriFast” i „Poveznica se otvara u novom prozoruDec.Nat”. Odluke su dostupne na izvornom jeziku uz sažetak na engleskom i francuskom. Baza podataka „Dec.Nat” također sadržava reference i analize nacionalnih odluka koje je izradila Uprava za istraživanje i dokumentaciju Europskog suda.
  • Na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruMreže predsjednika vrhovnih sudova Europske unije dostupne su poveznice na web-mjesta niza nacionalnih baza podataka (kao i onih pojedinih država kandidatkinja) koje sadržavaju sudsku praksu vrhovnih sudova tih država članica.
  • Informacijski portal Poveznica se otvara u novom prozoruAgencije Europske unije za temeljna prava sadržava bazu podataka odluka nacionalnih sudova i posebnih tijela u predmetima povezanima sa zakonom o sprečavanju diskriminacije.
  • Poveznica se otvara u novom prozoruCODICES je baza podataka koju je izradila tzv. Poveznica se otvara u novom prozoruVenecijanska komisija pri Poveznica se otvara u novom prozoruVijeću Europe, a sadržava sudsku praksu o ustavnim pitanjima u državama članicama EU-a i drugim članicama Vijeća Europe.

Osim toga, na europskom portalu e-pravosuđe dostupne su i informacije o različitim sudovima država članica.  Mnogi od tih sudova na svojem web-mjestu pružaju pristup bazi podataka sudske prakse.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020