Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ġurisprudenza tal-Istat Membru - Spanja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Fi Spanja, il-każistika mhijiex meqjusa bħala sors tal-liġi, peress li l-Artikolu 1(1) tal-Kodiċi Ċivili jistabbilixxi bħala tali l-liġi, id-drawwa u l-prinċipji ġenerali tal-liġi (l-Artikolu 1.1 CC).

Madankollu, l-Artikolu 1(6) tal-Kodiċi Ċivili jipprovdi li l-ġurisprudenza “għandha tissupplimenta l-ordinament ġuridiku bid-duttrina li t-Tribunal Supremo (il-Qorti Suprema) ripetutament jiddikjara fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni tal-liġi, tad-dwana u tal-prinċipji ġenerali tal-liġi”.

Barra minn hekk, id-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni pubblika huwa rikonoxxut b’mod speċifiku fl-Artikolu 105 tal-Kostituzzjoni Spanjola.


Aċċess għall-każistika

L-Artikolu 560.1.10 tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura jistabbilixxi s-setgħat tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura "il-pubblikazzjoni uffiċjali ta’ sentenzi u sentenzi oħra li għandhom jiġu ddeterminati mill-Qorti Suprema u l-korpi ġudizzjarji l-oħra.

Għal dak il-għan, il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura, li jaġixxi fuq rapport mill-awtoritajiet kompetenti, għandu jistabbilixxi permezz ta’ regolament kif il-kotba elettroniċi tas-sentenzi, il-ġbir, l-ipproċessar, it-tixrid u ċ-ċertifikazzjoni tagħhom għandhom jitħejjew biex jiġu żgurati l-integrità, l-awtentiċità u l-aċċessibbiltà tagħhom, kif ukoll biex tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali’.

Barra minn hekk, il-paragrafu 1.16 (e) tal-Artikolu 560 tal-Liġi dwar il-Ġudikatura jipprevedi l-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura (Consejo General del Poder Judicial), l-awtorità regolatorja, fil-qafas strett tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura, fir-rigward tal-pubblikazzjoni u l-użu mill-ġdid ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji.

Sabiex jikkonforma mal-liġi, il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura stabbilixxa fl-1997 iċ-Ċentru ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja, Cendoj, li jinsab f’San Sebastian. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 619 tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura, dan il-korp tekniku tas-CGPJ huwa responsabbli għall-għażla, l-organizzazzjoni, l-ipproċessar, it-tixrid u l-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni leġiżlattiva, ġudizzjarja u dottrinali.

Il-konfigurazzjoni ta’ dan is-servizz ġdid ta’ aċċess pubbliku għall-każistika prodotta fid-diversi korpi ġudizzjarji taħt l-aħjar kundizzjonijiet tekniċi, kif ukoll bi protezzjoni speċjali għall-individwi fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat tad-data u l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi xierqa li jiffaċilitaw l-aċċessibbiltà, l-interoperabbiltà, il-kwalità u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni ppubblikata, hija bbażata fuq il-mandati legali li jinsabu fil-Liġi Organika 6/1985 tat-1 ta’ Lulju dwar il-Ġudikatura u l-Liġi 19/2013 tat-9 ta’ Diċembru 2013 dwar it-trasparenza, l-aċċess għall-informazzjoni pubblika u l-governanza tajba, u r-Regolament 1/1997 taċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja u l-Liġi 18/2015 tat-9 ta’ Lulju 2010 li temenda d-Direttiva 2013/37/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-16 ta’ Novembru dwar l-użu mill-ġdid, u r-Regolament 37/2007 taċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja u l-Liġi tat-26 ta’ Ġunju 2013 li temenda d- tat- dwar l-użu mill-ġdid.

Fl-infurzar tiegħu, iċ-Ċentru ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja jimplimenta sistema għat-tixrid ta’ sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji oħra permezz tal-pubblikazzjoni uffiċjali ta’ sentenzi u deċiżjonijiet oħra tal-Qorti Suprema u korpi ġudizzjarji oħra, (a) disponibbli permezz ta’ magna tat-tiftix online, aċċessibbli b’xejn, mingħajr ħlas, mat-tneħħija ta’ data personali, għall-pubbliku; (b) Fl-ambjent ristrett għall-ġudikatura b’valuri miżjuda (rabtiet mal-liġi u l-każistika nazzjonali u barranija kif ukoll mas-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali) fi ħdan il-funzjonijiet inerenti fis-CGPJ innifsu bħala l-korp governattiv ta’ mħallfin u qrati Spanjoli; (c) Iċ-ċirkolazzjoni transfruntiera tad-deċiżjonijiet tal-qrati Spanjoli ppubblikati mis-Cendoj fuq is-sit web www.poderjudicial.es, għall-fehim reċiproku tas-sistemi legali u l-ġurisprudenza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, f’konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2011/C 127/01) dwar il- “Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika” u permezz tan-Netwerk ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni Ibero-Amerikana, Iberius, u t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ diversi utenti mill-ġdid tal-informazzjoni kif ukoll għal utenti oħra li ma jużawx mill-ġdid skont id-dispożizzjonijiet ta’ dawk ir-regoli legali.

Il-bażi tad-data Cendoj għandha tingħaqad mal-bażi tad-data Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qorti Kostituzzjonalili fiha informazzjoni dwar sentenzi mogħtija minn dik il-High Court.

Hemm ukoll bażijiet ta’ data privati, b’aċċess limitat bi ħlas ta’ kwota.

Preżentazzjoni tal-każistika

Sa fejn hija kkonċernata l-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema, Cendoj ħoloq pjattaforma teknoloġika li hija strutturata f’sistema ta’ navigazzjoni bbażata fuq pjattaforma.

Meta twettaq mistoqsija, tiftaħ “Riżultati” (ir-riżultati miksuba) u tab oħra ta’ “búsqueda” (li tippermettilek tuża l-formola fi kwalunkwe ħin).

Il-magna tat-tiftix tippermetti aċċess rapidu u sigur għad-deċiżjonijiet kollha tal-qorti mill-Qorti Suprema. It-tiftix għal riżoluzzjonijiet jista’ jsir skont l-oqsma tal-għażla, li jidentifikaw jew jikklassifikaw riżoluzzjonijiet bħal dawn, jew permezz ta’ oqsma ta’ test liberu.

Għandha wkoll l-għażla li taċċessa direttament l-aħħar 50 deċiżjonijiet ta’ kull ġurisdizzjoni billi tikklikkja fuq il-buttuni fil-qiegħ tal-interfaċċa. Għalhekk hija għandha l-possibbiltà li jkollha aċċess għas-sentenzi l-iktar reċenti li ġew irċevuti u inkorporati fid-database li kienet tifforma s-sustanza tal-ġurisprudenza.

Hija toffri wkoll cloud ta’ tags b’temi, l-aktar domanda, sabiex meta tikklikkja fuq kull waħda minnhom, toffri ġudizzji dwar is-suġġett.

Tiftix tal-oqsma

Xi oqsma ta’ informazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni jistgħu jiġu delimitati minn firxa ta’ valuri possibbli. Għaldaqstant:

 • “Qorti”: l-għażla tal-qasam ta’ prijorità: ċivili, kriminali, tax-xogħol, militari.
 • Drawer “Tip ta’ riżoluzzjoni”: dan jippermettilek tagħżel sentenza (jiet), Ordnijiet jew Ftehimiet mit-TS:
 • Data tad-deċiżjoni: il-buttuna tal-kalendarju tippermettilek tittraċċa t-tfittxija bejn id-dati.
 • Lingwa: buttuna tar-rilaxx li tippermetti li tagħżel il-lingwa tar-riżoluzzjonijiet li tixtieq tikseb.

Fittex oqsma ta’ test liberu

Minbarra l-oqsma tal-għażla, hemm oqsma oħra fir-riżoluzzjonijiet, li ma għandhomx valuri vinkolanti iżda jista’ jkun fihom kwalunkwe sensiela ta’ test, u li għalihom se jkollna nagħmlu tiftix b’xejn.

IL-KISBIET

Wara konsultazzjoni, ir-riżultati jiġu ppreżentati b’mod awtomatiku ta’ 10 fl-10.

Ir-riżultati huma ppreżentati kif ġej:

TERMINI RELATATI: Huwa biss fl-ambjent ristrett li s-sistema tiġi offruta awtomatikament b’kundizzjonijiet assoċjati mal-konsultazzjoni mwettqa.

Titlu, numru ROJ tal-każistika rkuprata kif ukoll l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (“Identifikatur Ewropew tal-Każistika”)

L-oqsma ta’ informazzjoni li ġejjin huma ppreżentati:

 • Tip ta’ unità: pereżempju, il-Qorti Suprema.
 • Muniċipalità: eż. Madrid — Taqsima: 1
 • Relatur: isem... kunjom...
 • Nru tal-appell 88/2007 — data: 26/06/2008
 • Riżoluzzjoni tat-Tip: eż. Sentenza
 • Uffiċċju, ordni alfabetika

Fl-aħħar nett, billi tikklikkja fuq it-titlu tar-riżultat mixtieq, tinfetaħ paġna ġdida li turi l-kontenut sħiħ tad-dokument misjub. Dan id-dokument huwa miftuħ għall-pubbliku f’format PDF.

Il-format

Is-sentenzi normalment ikunu disponibbli f’bażijiet tad-data f’formati PDF (pubbliku) u RTF u HTML f’ambjent ristrett għall-ġudikatura.

Sentenzi u digrieti disponibbli

 • Il-Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema: Il-ġurisprudenza tiegħek hija ppubblikata online kollha mingħajr ħlas għall-għarfien tiegħek. It-test sħiħ, b’data personali (anonimizzata) u magna tat-tiftix effiċjenti, li jagħmel dan fuq kollox fit-test tad-deċiżjonijiet. Din il-bażi ta’ data tista’ tiġi aċċessata f’Cendoj Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTS.

 • Qrati oħra

Il-bażi tad-data Cendoj tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mingħajr ħlas, flimkien mas-sentenzi u s-sentenzi tal-Qorti Suprema, is-sentenzi maħruġa mill-Audiencia Nacional, il-Qrati Superjuri tal-Ġustizzja u l-Qrati Provinċjali, kif ukoll għażla ta’ digrieti minn dawk il-qrati kolleġġjali u sentenzi u ordnijiet maħruġa mill-Qorti Militari Ċentrali, il-Qorti Militari Territorjali u mħallef wieħed.

Proċeduri oħra

L-informazzjoni hija disponibbli?

 • Appelli?
 • Jekk il-każ ġiex solvut?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • L-irrevokabilità tad-deċiżjoni?
 • Proċeduri oħra?

It-test sħiħ tas-sentenzi mingħajr valur miżjud jintwera fl-informazzjoni miftuħa għall-pubbliku, mingħajr preġudizzju għall-fatt li f’ħafna każijiet id-deċiżjoni nnifisha tinkludi informazzjoni dwar il-finalità (irrevokabbiltà). Dawk ir-riżoluzzjonijiet jinkorporaw ukoll il-voti mitfugħa, jekk ikun hemm. Minkejja dak li ntqal iktar’ il fuq, fid-database offruta fl-ambjent ristrett għall-professjoni ġudizzjarja (Cendoj), hemm rabtiet li jorbtu d-deċiżjoni kkontestata ma’ dik tal-qorti superjuri, sommarji, it-tifsira tad-dispożittiv, referenza għas-sentenzi ċċitati favur jew kontra; il-każistika ċċitata, applikata jew interpretata; klassifikazzjoni tas-sentenza: hija tiżviluppa kunċetti ġenerali, tikkonsolida l-ġurisprudenza jew is-sentenza innovattiva u l-klassifikazzjoni tad-deċiżjoni mill-ilħna tat-Teżawru legali ta’ Cendoj stess.

Regoli tal-pubblikazzjoni

Hemm regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza fil-livell nazzjonali jew skont it-tip ta’ qorti?

Dawn huma stabbiliti fil-paragrafu 1.10 tal-Artikolu 560 tal-LOPJ, li jiddetermina li l-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura ser ikun responsabbli għall-pubblikazzjoni uffiċjali ta’ sentenzi u sentenzi oħra li għandhom jiġu ddeterminati mill-Qorti Suprema u mill-korpi ġudizzjarji l-oħra.

Hemm ukoll regoli għall-pubblikazzjoni fir-Regolament li jistabbilixxi ċ-Ċentru ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja.

Il-pubblikazzjoni tas-sentenza jew tal-għażla biss? Jekk iva, liema kriterji japplikaw?

Is-sentenzi sħaħ jiġu ppubblikati, mhux f’silta, u s-sentenzi kollha maħruġa mill-qrati kolleġġjali jiġu ppubblikati u għażla ta’ deċiżjonijiet maħruġa minn imħallef uniku tiġi ppubblikata fit-termini stabbiliti hawn fuq.

Links relatati

Finder tal-każistika miċ-Ċentru ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/09/2020