Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Espanja

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Espanjassa oikeuskäytäntöä ei pidetä oikeuslähteenä, koska siviililain 1 artiklan 1 kohdassa säädetään oikeudesta, tavoista ja yleisistä oikeusperiaatteista (tullikoodeksin 1 artiklan 1 kohta).

Siviililain 1 artiklan 6 kohdassa säädetään kuitenkin, että oikeuskäytännössä ”täydennetään oikeusjärjestystä oikeuskäytännöllä, jonka Tribunal Supremo on toistuvasti omaksunut tulkitessaan ja soveltaessaan lakia, tapoja ja yleisiä oikeusperiaatteita”.

Lisäksi oikeus saada julkisia tietoja tunnustetaan nimenomaisesti Espanjan perustuslain 105 artiklassa.


Oikeuskäytännön saatavuus

Oikeuslaitoksesta annetun lain (Organic Law on the Judiciary) 560 artiklan 1.10 alakohdassa säädetään yleisen tuomarineuvoston toimivallasta julkaista ”tuomiot ja muut tuomiot, joista päättää korkein oikeus ja muut lainkäyttöelimet”.

Tätä varten tuomarineuvosto vahvistaa toimivaltaisten viranomaisten kertomuksen perusteella asetuksella, miten tuomioiden sähköiset kirjat, niiden kerääminen, käsittely, levittäminen ja varmentaminen on valmisteltava siten, että varmistetaan niiden eheys, aitous ja saatavuus sekä henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen. ”

Lisäksi oikeuslaitoksesta annetun lain 560 artiklan 1.16 alakohdan e alakohdassa säädetään yleisestä tuomarineuvostosta (Consejo General del Poder Judicial), joka on oikeuslaitoksesta annetun lain säännösten tiukasta täytäntöönpanosta vastaava sääntelyviranomainen tuomioistuinten päätösten julkaisemisen ja uudelleenkäytön osalta.

Lain noudattamiseksi yleinen tuomarineuvosto perusti vuonna 1997 oikeudellisen dokumentaation keskuksen Cendojin, joka sijaitsee San Sebastianissa. Oikeuslaitosta koskevan orgaanisen lain 619 artiklan mukaisesti tämä CGPJ:n tekninen elin vastaa lainsäädännöllisten, oikeudellisten ja doktristen tietojen valinnasta, järjestämisestä, käsittelystä, levittämisestä ja julkaisemisesta.

Tämä uusi oikeusviranomaisten oikeuskäytäntö, joka perustuu parhaisiin teknisiin edellytyksiin ja yksilöiden erityiseen suojeluun automaattisen tietojenkäsittelyn osalta sekä asianmukaisten mekanismien luomiseen julkaistujen tietojen saatavuuden, yhteentoimivuuden, laadun ja uudelleenkäytön helpottamiseksi, perustuu oikeudellisiin toimeksiantoihin, jotka sisältyvät oikeuslaitoksesta 1. heinäkuuta annettuun lakiin 6/1985 ja julkisten tietojen saatavuudesta ja hyvästä hallintotavasta 9. joulukuuta 2013 annettuun lakiin 19/2013 sekä oikeudellisten asiakirjojen keskuksen (Centre for Judicial Documentation) 9. heinäkuuta 2010 annettuun lakiin 18/2015, jolla muutetaan uudelleenkäytöstä 16. marraskuuta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/37/EU 37/2007.

Täytäntöönpanoa varten oikeudellisten asiakirjojen keskus ottaa käyttöön järjestelmän, jonka avulla voidaan levittää tuomioita ja muita oikeudellisia päätöksiä julkaisemalla virallisesti korkeimman oikeuden ja muiden oikeudellisten elinten tuomiot ja muut päätökset, a) joka on saatavilla verkossa toimivan hakukoneen kautta, joka on vapaasti ja maksutta yleisön saatavilla henkilötietoja poistettaessa; B) Rajoitetussa ympäristössä, jossa oikeuslaitos saa lisäarvoa (yhteydet kansalliseen ja ulkomaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön sekä perustuslakituomioistuimen tuomioihin) Espanjan tuomareiden ja tuomioistuinten hallintoelimenä toimivalle CGPJ:lle ominaisten tehtävien puitteissa; C) Espanjan tuomioistuinten päätösten rajatylittävä liikkuvuus, jonka Cendoj on julkaissut verkkosivulla www.poderjudicial.es Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien ja oikeuskäytännön keskinäisen ymmärtämisen varmistamiseksi Euroopan oikeusportaalista annettujen neuvoston päätelmien (2011/C 127/01) mukaisesti ja iberoamerikkalaisen tieto- ja dokumentointiverkoston Iberiuksen kautta, sekä tietojen eri uudelleenkäyttäjien ja muiden käyttäjien, jotka eivät ole uudelleenkäyttäjiä, saataville asettaminen näiden oikeudellisten sääntöjen mukaisesti.

Cendoj-tietokanta olisi yhdistettävä Linkki avautuu uuteen ikkunaan perustuslakituomioistuimentietokantaan, joka sisältää tietoja korkeimman oikeuden antamista tuomioista.

Käytössä on myös yksityisiä tietokantoja, joihin on rajoitettu pääsy maksamalla kiintiötä.

Oikeuskäytännön esittely

Korkeimman oikeuden oikeuskäytännön osalta Cendoj on luonut teknologiaalustan, joka on jäsennelty alustaan perustuvaksi navigointijärjestelmäksi.

Hakua tehtäessä avautuu ”Results” -välilehti (saadut tulokset) ja toinen ”búsqueda” -välilehti (jonka avulla voit käyttää lomaketta milloin tahansa).

Hakukone mahdollistaa nopean ja turvallisen pääsyn kaikkiin korkeimman oikeuden päätöksiin. Päätöslauselmia voidaan etsiä valitsemalla valintakenttiä, joilla tällaiset päätöslauselmat tunnistetaan tai luokitellaan, tai vapaita tekstikenttiä.

Sillä on myös mahdollisuus tutustua suoraan kunkin lainkäyttöalueen 50 viimeisimpään tuomioon napsauttamalla käyttöliittymän alareunassa olevia painikkeita. Sillä on näin ollen mahdollisuus tutustua viimeisimpiin tuomioihin, jotka on vastaanotettu ja sisällytetty tietokantaan, joka on muodostanut oikeuskäytännön sisällön.

Se tarjoaa myös pilvipalvelun, jossa on aihepiirejä, jotka ovat eniten kysyttyjä, joten klikkaamalla kutakin niistä voit arvioida aihetta.

Hae kenttiä

Jotkin resoluutiota koskevat tietokentät voidaan rajata mahdollisten arvojen vaihteluvälille. Näin ollen:

 • ”Tuomioistuin”: kohdealan valinta: siviili-, rikos-, työ- ja sotilasasiat.
 • Vetolaatikko ”resoluutiotyyppi”: sen avulla voit valita teknisen sihteeristön päätöksen (tuomiot), määräykset tai sopimukset:
 • Päätöksen päivämäärä: kalenterinpainikkeella voit jäljittää haun päivämäärien välillä.
 • Kieli: vapautuspainike, jonka avulla voi valita haluamasi päätöslauselman kielen.

Hae vapaita tekstikenttiä

Valintakenttien lisäksi päätöslauselmissa on muitakin kenttiä, joilla ei ole sitovia arvoja mutta jotka voivat sisältää tekstijonoja ja joiden osalta meidän on tehtävä maksuttomia hakuja.

SAAVUTUKSET

Kuulemisen jälkeen tulokset esitetään oletusarvoisesti 10 vuonna 10.

Tulokset esitetään seuraavasti:

ASIAAN LIITTYVÄT TERMIT: Vain rajoitetussa ympäristössä järjestelmä tarjoaa automaattisesti kuulemiseen liittyviä ehtoja.

Nimi, takaisinperityn oikeuskäytännön REUVLT-numero sekä eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (European Case Law Identifier, jäljempänä ’eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus’)

Seuraavassa esitetään seuraavat tietokentät:

 • Yksikkötyyppi: esimerkiksi korkein oikeus.
 • Kunta: esim. Madrid – jaosto: 1
 • Esittelijä: sukunimi...
 • Muutoksenhaku nro 88/2007 – Päiväys: 26/06/2008
 • Tyypin resoluutio: esim. tuomio
 • Toimisto, aakkosjärjestyksessä

Kun napsautetaan halutun tuloksen nimeä, avautuu uusi sivu, jossa esitetään haetun asiakirjan koko sisältö. Tämä asiakirja on avoin yleisölle PDF-muodossa.

Muoto

Tuomiot ovat yleensä saatavilla tietokannoissa pdf-muodossa (julkinen) sekä RTF- ja HTML-muodossa oikeuslaitokselle rajatussa ympäristössä.

Saatavilla olevat tuomiot ja määräykset

 • Korkein oikeus

Korkein oikeus: Oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan verkossa maksutta. Koko teksti, jossa on henkilötiedot (anonymisoidut) ja tehokas hakukone, mikä käy ilmi ennen kaikkea tuomioiden tekstistä. Tietokantaan voi tutustua Cendoj Linkki avautuu uuteen ikkunaanTS —tietokannassa.

 • Muut tuomioistuimet

Cendoj-tietokanta antaa yleisön saataville maksutta yhdessä korkeimman oikeuden tuomioiden ja tuomioiden, Audiencia Nacionalin, High Court of Justicen ja Provincial Courtien antamien tuomioiden kanssa sekä valikoiman näiden kollegiaalisten tuomioistuinten määräyksiä ja keskussotilastuomioistuimen, alueellisen sotatuomioistuimen ja yhden tuomarin antamia tuomioita ja määräyksiä.

Muut menettelyt

Tietoa on saatavilla?

 • Muutoksenhaku?
 • Onko asia ratkaistu?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • Päätöksen peruuttamattomuus
 • Muut menettelyt?

Tuomioiden koko teksti, jolla ei ole lisäarvoa, esitetään yleisölle avoimissa tiedoissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että monissa tapauksissa itse päätös sisältää tietoja lopullisuudesta (peruuttamattomuudesta). Näihin päätöslauselmiin sisältyvät myös mahdollisesti annetut äänet. Edellä esitetystä huolimatta oikeusalan ammattilaisille rajoitetussa ympäristössä tarjottavassa tietokannassa (Cendoj) on linkkejä, jotka yhdistävät riidanalaisen päätöksen ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, tuomiolauselmassa tarkoitettuja yhteenvetoja ja viittauksia tuomioihin, joihin on vedottu puolesta tai vastaan edellä mainittu, sovellettu tai tulkittu oikeuskäytäntö tuomion luokittelu: se kehittää yleisiä käsitteitä, konsolidoi oikeuskäytäntöä tai uutta oikeuskäytäntöä ja luokittelee päätöksen Cendojin oman oikeudellisen tesauruksen äänellä.

Julkaisusäännöt

Onko kansallisella tasolla tai tuomioistuintyypistä riippuen sitovia sääntöjä oikeuskäytännön julkaisemisesta?

Niistä säädetään LOPJ:n 560 artiklan 1.10 kappaleessa, jossa säädetään, että tuomarineuvosto on vastuussa korkeimman oikeuden ja muiden lainkäyttöelinten määrittämien tuomioiden ja muiden tuomioiden virallisesta julkaisemisesta.

Lisäksi on sääntöjä, jotka julkaistaan oikeudellisten asiakirjojen keskuksen perustamista koskevassa asetuksessa.

Ainoastaan tuomion julkaiseminen tai valinta? Jos vastaus on kyllä, mitä kriteerejä sovelletaan?

Tuomiot julkaistaan kokonaisuudessaan, ei osittain, ja kaikki kollegiaalisten tuomioistuinten antamat tuomiot julkaistaan ja valikoima yhden tuomarin päätöksiä julkaistaan edellä kuvatulla tavalla.

Linkkejä

Oikeusdokumentaatiokeskuksen oikeuskäytännön haku:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 23/09/2020