Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εθνική νομολογία - Αγγλία και Ουαλία

Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται περιγραφή της νομολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στο δικαιοδοτικό καθεστώς της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η περιγραφή επικεντρώνεται στη νομολογία που περιλαμβάνεται σε βάσεις δεδομένων οι οποίες διατίθενται δωρεάν στο κοινό.

Διαθέσιμη νομολογία στην Αγγλία και στην Ουαλία

Το κοινό έχει πρόσβαση σε μεγάλο μέρος της νομολογίας των δικαστηρίων του δικαιοδοτικού καθεστώτος της Αγγλίας και της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όλες οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου (Supreme Court) και όλες οι σημαντικές αποφάσεις του αστικού τμήματος του Εφετείου (Civil Court of Appeal) δημοσιεύονται σε συλλογή νομολογίας. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (Administrative Court) και ορισμένες αποφάσεις του High Court που παρουσιάζουν ιδιαίτερο νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον δημοσιεύονται. Οι αποφάσεις του ποινικού τμήματος του Εφετείου δημοσιεύονται εάν παρουσιάζουν νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον. Στις αποφάσεις που αφορούν οικογενειακές και ορισμένες ποινικές υποθέσεις μπορεί να παραλείπονται τα ονόματα των διαδίκων. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (First-tier Tribunal) και του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (Upper Tribunal) δημοσιεύονται όταν παρουσιάζουν νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον.

Η απόφαση δημοσιεύεται συνήθως σε διάστημα από 24 ώρες έως 2 εβδομάδες από την έκδοσή της. Εάν η απόφαση εκδοθεί γραπτώς, συνήθως δημοσιεύεται την ίδια ημέρα.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑποφάσεις της Βουλής των Λόρδων: αρχείο. Η Βουλή των Λόρδων ασκούσε την ανώτερη κατ’ έφεση δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τις 30 Ιουλίου 2009. Όλες οι αποφάσεις των Law Lords από τις 14 Νοεμβρίου του 1996 έως τις 30 Ιουλίου 2009 διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚοινοβουλευτικά αρχεία. Η πρόσβαση στις αποφάσεις της Βουλής των Λόρδων πριν από το 1996 είναι δυνατή μέσω των κοινοβουλευτικών αρχείων. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν υποθέσεις που εκδικάστηκαν κατ’ έφεση από τη Βουλή των Λόρδων καθώς και άλλα έγγραφα που συντάχθηκαν από αυτή κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών της αρμοδιοτήτων, τα παλαιότερα εκ των οποίων χρονολογούνται από το 1621.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Από την 1η Οκτωβρίου του 2009, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αρμόδιο να αποφαίνεται ως προς τα νομικά ζητήματα όλων των υποθέσεων αστικού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλων των ποινικών υποθέσεων στην Αγγλία και την Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Όλες οι αποφάσεις του διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο Incoporated Council of Law Reporting (Συμβούλιο για τη συλλογή νομολογίας) (ICLR) είναι νομικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1865. Δημοσιεύει συλλογές νομολογίας που περιλαμβάνουν τις δικαστικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων στην Αγγλία και την Ουαλία. Το ίδρυμα αυτό διανέμει τις περισσότερες από τις δημοσιεύσεις του μόνο κατόπιν συνδρομής αλλά συντάσσει και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροWLR Daily που περιέχει δωρεάν περιλήψεις των υποθέσεων εντός 24 ωρών από την έκδοση των αποφάσεων, καθώς και δωρεάν εργαλείο αναζήτησης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCase Search (Αναζήτηση υπόθεσης).

Η βάση δεδομένων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBAILLII (The British and Irish Legal Information Institute - Βρετανικό και Ιρλανδικό ίδρυμα νομικών πληροφοριών) παρέχει δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε πολύ περιεκτική δέσμη βρετανικών και ιρλανδικών εγγράφων της πρωτογενούς νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας. Το εργαλείο αναζήτησης επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν υποθέσεις σε συγκεκριμένα δικαστήρια ή σε περισσότερα δικαιοδοτικά καθεστώτα.

Μέσω του σχεδίου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροOpen Law Project, η βάση δεδομένων BAILII καταγράφει επίσης σημαντικές υποθέσεις του παρελθόντος και τις διαθέτει δωρεάν και ελεύθερα στο διαδίκτυο για να στηρίξει την νομική εκπαίδευση.

Η BAILII συνεργάστηκε πρόσφατα με το ICLR και παρέχει πλέον συνδέσμους προς τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπεριλήψεις των αποφάσεων (όπου υπάρχουν) με τη δυνατότητα αγοράς από το ICLR της επίσημης απόφασης όπως δημοσιεύθηκε στη συλλογή νομολογίας με μορφή PDF.

Οι ακόλουθες συλλογές είναι διαθέσιμες μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακού τόπου της Bailii:

Οι συλλογές αγγλικής νομολογίας (English Reports) από το 1220 έως το 1873 διατίθενται στoν δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCommonLII

Δικαιοδοτικά όργανα

Ο δικτυακός τόπος BAILLII περιέχει επίσης στοιχεία αποφάσεων διαφόρων δικαιοδοτικών οργάνων του Ηνωμένου Βασιλείου:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBAILLII Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροICLR


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/10/2014