Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valstybių narių teismų praktika - Anglija ir Velsas

Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame skyriuje apžvelgiama Jungtinės Karalystės teismų praktika, pagrindinį dėmesį skiriant Anglijos ir Velso jurisdikcijai. Apžvalgoje nurodoma, kokius teismų sprendimus galima rasti viešo naudojimo duomenų bazėse.


Galimybė susipažinti su teismų praktika Anglijoje ir Velse

Visuomenė turi galimybę susipažinti su daugeliu teismų, priklausančių Jungtinės Karalystės Anglijos ir Velso jurisdikcijai, sprendimų.

Pranešama apie visas Aukščiausiojo Teismo bylas ir vykdomuosius Apeliacinio civilinių bylų teismo sprendimus.  Skelbiami visi Administracinio teismo sprendimai ir dalis Aukštojo teismo sprendimų, jeigu jie labai svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų.  Apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus sprendimai skelbiami, jeigu jie svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų. Šeimos bylų ir kai kurių baudžiamųjų bylų sprendimų duomenys gali būti anoniminiai. Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismo ir Aukštesniojo specialiosios jurisdikcijos teismo sprendimai skelbiami, jeigu jie svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų.

Priėmus sprendimą, jis paprastai viešai paskelbiamas per 24 val. – 2 savaites. Jeigu sprendimas skelbiamas raštu, jis paprastai paskelbiamas tą pačią dieną.

Teisės duomenų bazės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmų sprendimai. Archyvas. Iki 2009 m. liepos 30 d. Lordų Rūmai atliko Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo funkciją.  Visi Lordų Rūmų sprendimai, paskelbti 1996 m. lapkričio 14 d. – 2009 m. liepos 30 d., skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParlamento archyvai. Parlamento archyve gali būti suteikta galimybė susipažinti su Lordų Rūmų sprendimais, paskelbtais iki 1996 m. Archyve saugomos apeliacinės bylos ir kiti įrašai apie Lordų Rūmų veiklą vykdant teismo funkcijas nuo 1621 m.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainė. Nuo 2009 m. spalio 1 d. Jungtinės Karalystės Aukščiausiajam Teismui suteikta jurisdikcija spręsti visas civilinės teisės bylas Jungtinėje Karalystėje ir visas baudžiamąsias bylas Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje.  Visi sprendimai skelbiami Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„The Incorporated Council of Law Reporting“ (ICLR; liet. Registruotoji teisinės informacijos taryba) – tai 1865 m. įsteigta teisės srityje veikianti labdaros organizacija. Ji skelbia Anglijos ir Velso aukštųjų ir apeliacinių teismų priimtų sprendimų teisinius aprašus.  Su daugeliu iš šios organizacijos parengtų dokumentų galima susipažinti tik užsiregistravus, tačiau ji taip pat rengia pranešimus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„WLR Daily“, kuriuose per 24 val. nuo sprendimo priėmimo pateikiamos nemokamos bylų santraukos, ir suteikia galimybę naudotis nemokama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbylų paieškos priemone.

BAILII. Britanijos ir Airijos teisinės informacijos institutas (BAILII) suteikia galimybę nemokamai internetu susipažinti su daugeliu Britanijos ir Airijos pirminės teisės aktų, įskaitant teismų praktiką.  Naudodamiesi paieškos priemone naudotojai gali ieškoti bylų, nagrinėtų konkrečiame teisme arba jurisdikcijoje.

Vykdydamas projektą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Open Law Project“, BAILII taip pat nustato svarbiausias praeityje nagrinėtas bylas ir sudaro sąlygas nemokamai ir nekliudomai su jomis susipažinti internete, taip remdamas teisinį švietimą.

Neseniai BAILII ėmė bendradarbiauti su ICLR ir dabar teikia nuorodas į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasICLR parengtas sprendimų (jeigu yra) santraukas ir suteikia galimybę iš ICLR įsigyti oficialius bylų aprašus, parengtus PDF formatu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILII interneto svetainėje galima rasti šiuos sprendimų rinkinius:

Anglijos bylų aprašus (1220–1873 m.) galima rasti svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCommonLII.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bailii.org/databases.html#ew

Specialiosios jurisdikcijos teismai

BAILII interneto svetainėje taip pat pateikiama informacijos, susijusios su sprendimais, kuriuos priėmė įvairūs Jungtinės Karalystės specialiosios jurisdikcijos teismai:

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILLII Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasICLR


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 09/10/2014