Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Kroatia

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.


Kroatian korkeimman oikeuden tietokanta

SuPra sisältää kaikki korkeimman oikeuden (Vrhovni sud) 1. tammikuuta 1990 lukien antamat päätökset. Tietokanta sisältää myös tärkeimmät Kroatian muiden tuomioistuinten antamat päätökset.

Oikeuskäytännön sisältävä uudempi SupraNova-tietokanta sisältää kunnallisten ja maakunnallisten tuomioistuinten, kauppatuomioistuinten, ylimmän kauppatuomioistuimen, ylimmän rikostuomioistuimen ja Kroatian korkeimman oikeuden päätökset.

Jokaisesta päätöksestä ilmoitetaan seuraavat tiedot: päätöksen antaneen tuomioistuimen ja sen jaoston nimi, mitä asia koskee sekä päätöksen antamis- ja julkaisupäivämäärä. Päätöksen koko teksti julkaistaan doc-, pdf- ja html-muodossa. Kaikissa 1. tammikuuta 2004 lukien annetuissa julkaistuissa päätöksissä on hakemisto.

Erityisen tärkeistä ja merkityksellisistä päätöksistä julkaistaan oikeudellinen lausunto (sentence).

Asianosaisten yksityisyyden suojelemiseksi päätöksen julkaistusta tekstistä on poistettu tiedot, joista luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voisi tunnistaa. Asiassa noudatetaan Kroatian korkeimman oikeuden presidentin vahvistamia Linkki avautuu uuteen ikkunaansääntöjä ja ohjeita oikeuden päätösten anonymisoinnista.

Oikeuden päätösten julkaisemista koskevien sääntöjen mukaan

  1. tuomioistuimet voivat itse valita tärkeimmät julkaistavat päätökset;
  2. alempien oikeusasteiden päätökset, joihin korkein oikeus viittaa omissa päätöksissään, on julkaistava siviiliprosessilain 396.a §:n nojalla.

Kroatian korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Visoki upravni sud) on kaksi jaostoa – yksi eläke-, työkyvyttömyys- ja terveysasioita varten ja toinen rahoitukseen sekä työ- ja omistusoikeuteen liittyviä asioita varten – sekä yleisten lakien laillisuutta arvioiva neuvosto.

Jaostojen oikeuskäytännön seuranta- ja tarkasteluyksikkö valitsee yhdessä asianomaisen jaoston päällikön kanssa, mitkä jaostojen kuukauden aikana antamista päätöksistä ovat merkityksellisiä. Vuoden lopussa jaostojen päälliköt ja seuranta- ja tarkasteluyksikkö valitsevat hallinto-oikeuden päätöksistä tärkeimmät ja valmistelevat niiden julkaisun korkeimman hallinto-oikeuden vuosittain julkaisemassa tiedotuslehdessä.

Tiedotuslehdessä julkaistavien päätösten oikeudelliset lausunnot julkaistaan myös korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla aihepiirin mukaan jaoteltuina.

Kaikki yleisten lakien laillisuutta arvioivan neuvoston päätökset julkaistaan nekin korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 04/12/2015