Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Horvátország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának adatbázisa

A „SuPra” adatbázis a Legfelsőbb Bíróság 1990. január 1-jét követően hozott összes határozatát tartalmazza. E határozatokon kívül tartalmazza a Horvát Köztársaság más bíróságainak legfontosabb határozatait is.

Ennél újabb keletű a „SupraNova” elnevezésű, az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázis, amely a városi és megyei bíróságok, kereskedelmi bíróságok, a Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróság, a Legfelsőbb Szabálysértési Bíróság, és Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának határozatait tartalmazza.

Az egyes határozatokkal kapcsolatban az alábbi információk kerülnek közzétételre: a határozatot hozó bíróság neve, a bíróság szervezeti egységének neve, az ügy típusa, a határozathozatal és a határozat közzétételének dátuma, valamint a határozat teljes szövege doc, pdf és html formátumban. A 2004. január 1-jét követően hozott valamennyi határozat esetében a teljes szöveg mellett releváns indexált információk is elérhetők.

A különösen nagy jelentőségű és érdekes határozatok esetében a különvéleményeket is közzéteszik.

Az eljárásban résztvevő felek személyiségi jogainak védelme érdekében a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett teljes szöveg eltér az eredeti szövegtől. A személyiségi jogok védelme a természetes és jogi személyek neveinek kitakarásával valósul meg, összhangban A link új ablakot nyit mega bírósági határozatok anonimitásának biztosítására vonatkozó szabályokkal, és a bírósági határozatok anonimitása biztosításának megvalósítására vonatkozó utasításokkal, amelyeket a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke ad ki.

A bírósági határozatok közzétételére vonatkozó szabályok értelmében:

  1. a bíróságok maguk választják ki a közzétételre kerülő legnagyobb jelentőségű határozatokat, valamint
  2. a polgári perrendtartás 396a. cikke értelmében közzé kell tenni azokat az alsóbb szintű bírósági határozatokat, amelyekre a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága hivatkozik

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán belül jelenleg két kollégium működik (a nyugdíj- és rokkantsági ügyekkel, illetve az egészségi állapottal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó kollégium, és a pénzügyi, munkajogi és tulajdonjogi kollégium), valamint a közjogi jogi aktusok jogszerűségét értékelő tanács.

A mindkét kollégiumon belül működő, az ítélkezési gyakorlatot nyomon követő és vizsgáló szolgálat az adott kollégium vezetőjével közösen havonta kiválasztja az adott kollégium releváns határozatait. Év végi találkozójukon a kollégiumvezetők és az ítélkezési gyakorlatot nyomon követő és vizsgáló szolgálat vezetői kiválasztják a bíróság által az adott évben hozott legfontosabb határozatokat, és előkészítik azokat a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának közlönyében történő közzétételre.

A közlöny tartalmazza a határozatokhoz kapcsolódó különvéleményeket, amelyek a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának weboldalán, a megfelelő rovatban szintén közzétételre kerülnek.

A közjogi jogi aktusok jogszerűségét értékelő tanács összes határozata közzétételre kerül a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának weboldalán.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 04/12/2015