Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Italia

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Italian oikeuskäytäntöön ja siihen liittyvien tietokantojen kuvaus sekä linkkejä.


Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Italian tuomioistuinjärjestelmä tarjoaa oikeuskäytäntöä koskevaa julkista tietoa eri verkkosivustoilla.

Tuomioistuinjärjestelmän ylin taso on Italian korkein oikeus Linkki avautuu uuteen ikkunaanCorte di Cassazione, jonka verkkosivuilla on erityisen runsaasti tietoa. Verkkosivut jakautuvat kahteen osaan.

Toinen osa on omistettu vireillä oleville riita- ja rikosasioille. Käyttö on Italian tietosuojalain mukaisesti rajattu nimetyille ja valtuutetuille lakimiehille, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn. Käyttö tapahtuu älykorttiin liitetyn voimassa olevan digitaalisen varmenteen avulla.

Toisen osan muodostaa Linkki avautuu uuteen ikkunaanItalgiure DB -järjestelmä, jota voidaan käyttää saman portaalin kautta. Se sisältää miljoonia asiakirjoja päättyneistä oikeudenkäynneistä (lähinnä tuomiot) sekä riita- että rikosasioissa. Tiedot ovat vapaasti oikeusjärjestelmän toimijoiden (tuomarien, syyttäjien, tuomioistuinten hallintovirkamiesten) käytettävissä, ja myös lakimiehet, yliopistot ja muut asianharrastajat voivat käyttää sitä pientä tilausmaksua vastaan.

Kaikkien yleisten tuomioistuinten ja muutoksenhakutuomioistuinten verkkosivuilla voi tutustua kirjaamoon rekisteröityihin tietoihin sekä riita-asioita koskevaan oikeuskäytäntöön ja sähköisiin asiakirjoihin.

Näihin tietoihin voivat tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön sähköisten palvelujen portaalissa lakimiehet sekä tuomareita avustavat tuomioistuinten henkilöstön jäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat vahvan tunnistuksen avulla (älykortti, johon on yhdistetty kansallinen sähköinen palvelukortti).

Samalla tavoin on mahdollista tutustua myös rauhantuomarien kirjaamiin rekisteritietoihin.

Kirjaamojen sivustoilla oleviin anonymisoituihin tietoihin voi tutustua portaalissa ilman tunnistautumista.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Luvallisia aiheita koskevia vireillä olevia oikeudenkäyntejä voi hakea asianosaisten nimillä tai asian numerolla, jolla ne on luetteloitu korkeimman oikeuden tai muun tuomioistuimen yleisrekisteriin.

Oikeuskäytäntöön voi tehdä hakuja myös tekstin, aiheen tai erityistietojen perusteella (kannepäivä, asianosaisen nimi).

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntöä koskevat asiakirjat ja tiedot ovat saatavilla pdf- ja html-muodoissa.

Tuomioistuimet

Italian korkein oikeus

Tietoja on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivuilla.

Yleiset tuomioistuimet

Ajantasainen linkkiluettelo yleisten tuomioistuinten verkkosivustoille on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön verkkosivustolla.

Jatkokäsittelyt

Italian korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Tietoja saatavilla

siitä, onko asia edelleen vireillä

kyllä

kyllä

muutoksenhaun tuloksesta

kyllä

ei

tuomion lainvoimaisuudesta

kyllä

kyllä

Jos yksittäisellä tuomioistuimella tai muutoksenhakutuomioistuimella on verkkosivusto, siinä annetaan usein tietoja siitä, kuinka kanne tai takautumiskanne nostetaan tai kuinka tuomioon haetaan muutosta.

Oikeudelliset tietokannat

  1. Linkki avautuu uuteen ikkunaanItalgiure DB -tietokanta sisältää yksityiskohtaiset tiedot lukuisista, pääasiassa korkeimman oikeuden antamista tuomioista. Tietokannassa on yli 35 miljoonaa asiakirjaa (mm. säädöksiä ja otteita oikeuskirjallisuudesta).

Tietokantojen käyttö on edellä esitetyllä tavalla rajoitettua.

  1. Yleisten tuomioistuinten ja muutoksenhakutuomioistuinten oikeuskäytäntö on suurelta osin saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön sähköisten palvelujen portaalissa, kuten edellä on selostettu.

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2019