Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки - Литва


Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавие

След приключване на търсене, резултатите се извеждат по следния начин:

Съд

Година

Вид на делото

Номер на делото

Съдия

Дата на решението

Резултат от заседанието по делото

Гражданско, наказателно или административно

Собствено име, фамилно име и код

Връзка към файла с решението в .DOC формат


Формати

Съдебната практика е достъпна в следния формат:

*.doc

Обхванати съдилища

Следните съдилища са представени в базата данни:

 1. Връзката отваря нов прозорецВърховен съд (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Връзката отваря нов прозорецАпелативен съд (Apeliacinis teismas)
 3. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд в Каунас (Kaunas) (Kauno apygardos teismas)
 5. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд в Клайпеда (Klaipeda) (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд в Паневежис (Panevezys) (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд в Шяуляй (Siauliai) (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Връзката отваря нов прозорецВърховен административен съд (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Връзката отваря нов прозорецРегионален административен съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Връзката отваря нов прозорецРегионален административен съд в Каунас (Kaunas) (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Връзката отваря нов прозорецРегионален административен съд в Клайпеда (Klaipeda) (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Връзката отваря нов прозорецРегионален административен съд в Шяуляй (Siauliai) (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Регионален административен съд в Паневежис (Panevezys) (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация:

 • относно обжалване?

Не

Не

 • относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

 • относно резултата от обжалването?

Не

Не

 • относно неотменимостта на решението?

Не

Не

 • относно последващи производства пред:

друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

Съда на Европейските общности?

Съда по правата на човека?

Не

Не


Правила относно публикуването

 • Решенията на съдилищата се публикуват в съответствие с Регламент № 13P-378PDF(148 Kb)lt. на Съдебния съвет от 2005 г.
 • Публикува се пълното анонимизирано решение.

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/02/2019