Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Litva


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Výsledky vyhledávání se zobrazí takto:

Č.

Soud

Rok

Druh věci

Číslo věci

Soudce

Datum rozhodnutí

Výsledek projednávání věci

Občanskoprávní, trestní nebo správní

Jméno, příjmení a kód

Odkaz na soubor s rozhodnutím ve formátu DOC


Formáty

Judikatura je dostupná v tomto formátu:

*.doc

Dotčené soudy

V databázi jsou zastoupeny tyto soudy:

 1. Nejvyšší soud (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Odvolací soud (Apeliacinis teismas)
 3. Okresní soud ve městě Vilnius (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Okresní soud ve městě Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soud ve městě Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Okresní soud ve městě Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soud ve městě Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Nejvyšší správní soud (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský správní soud ve městě Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský správní soud ve městě Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský správní soud ve městě Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský správní soud ve městě Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Krajský správní soud ve městě Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou dostupné informace:

 • o opravných prostředcích?

Ne

Ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

 • o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

 • o dalším řízení u:

jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

Evropského soudního dvora?

Evropského soudního dvora pro lidská práva?

Ne

Ne


Pravidla zveřejňování

 • Rozhodnutí soudů se zveřejňují podle nařízení Soudní rady z roku 2005 č. 13P-378PDF(148 Kb)lt.
 • Zveřejňuje se úplné znění rozhodnutí bez uvedení osobních údajů.

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019