Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Leedu


Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus/pealkirjad

Pärast päringu tegemist esitatakse andmed järgmisel viisil:

Nr

Kohus

Aasta

Kohtuasja liik

Kohtuasja number

Kohtunik

Otsuse kuupäev

Kohtuistungi tulemus

tsiviil-, kriminaal- või haldusasi

nimi, perekonnanimi ja kood

link otsusele DOC-vormingus


Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav järgmises vormingus:

*.doc

Asjaomased kohtud

Andmebaasis on esindatud järgmised kohtud:

 1. Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkohus (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Lingil klikates avaneb uus akenApellatsioonikohus (Apeliacinis teismas)
 3. Lingil klikates avaneb uus akenVilniuse piirkonnakohus (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Lingil klikates avaneb uus akenKaunase piirkonnakohus (Kauno apygardos teismas)
 5. Lingil klikates avaneb uus akenKlaipeda piirkonnakohus (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Lingil klikates avaneb uus akenPanevežise piirkonnakohus (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Lingil klikates avaneb uus akenŠiauliai piirkonnakohus (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Lingil klikates avaneb uus akenKõrgem Halduskohus (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Lingil klikates avaneb uus akenVilniuse ringkondlik halduskohus (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Lingil klikates avaneb uus akenKaunase ringkondlik halduskohus (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Lingil klikates avaneb uus akenKlaipeda ringkondlik halduskohus (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Lingil klikates avaneb uus akenŠiauliai ringkondlik halduskohus (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Panevežise ringkondlik halduskohus (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Edasised menetlused

Kõrgema astme kohtud

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav:

 • edasikaebuste kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Ei

Ei

 • edasikaebuse tulemuse kohta?

Ei

Ei

 • kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Ei

Ei

 • edasise menetlemise kohta:

muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei


Avaldamiseeskirjad

 • Kohtuotsused avaldatakse kooskõlas Kohtunõukogu 2005. aasta määrusega Nr. 13P-378PDF(148 Kb)lt.
 • Avaldatakse otsuse täielik tekst, mis on muudetud anonüümseks.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/02/2019