Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna - Litauen


Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Efter avslutad sökning presenteras resultaten på följande sätt:

Nr

Domstol

År

Typ av mål

Målnummer

Domare

Datum för avgörande

Resultat av förhandling i målet

Tvistemål, brottmål eller förvaltningsmål

Förnamn, efternamn och kod

Länk till fil med avgörandet i doc‑format


Format

Rättspraxis finns tillgänglig i följande format:

*.doc

Berörda domstolar

Databasen omfattar följande domstolar:

 1. Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolen (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Länken öppnas i ett nytt fönsterAppellationsdomstolen (Apeliacinis teismas)
 3. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta förvaltningsdomstolen (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala förvaltningsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala förvaltningsdomstolen i Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala förvaltningsdomstolen i Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala förvaltningsdomstolen i Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Regionala förvaltningsdomstolen i Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Eventuella fortsatta förfaranden

Överrätter

Andra domstolar

Finns information om

 • hur man överklagar?

Nej

Nej

 • ett mål fortfarande pågår?

Nej

Nej

 • resultatet av överklaganden?

Nej

Nej

 • huruvida beslutet går att häva?

Nej

Nej

 • fortsatt förfarande vid

en annan nationell domstol (författningsdomstol osv.)?

EG-domstolen?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej


Publiceringsregler


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 18/02/2019