Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna - Litauen


Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Efter avslutad sökning presenteras resultaten på följande sätt:

Nr

Domstol

År

Typ av mål

Målnummer

Domare

Datum för avgörande

Resultat av förhandling i målet

Tvistemål, brottmål eller förvaltningsmål

Förnamn, efternamn och kod

Länk till fil med avgörandet i doc‑format


Format

Rättspraxis finns tillgänglig i följande format:

*.doc

Berörda domstolar

Databasen omfattar följande domstolar:

 1. Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolen (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Länken öppnas i ett nytt fönsterAppellationsdomstolen (Apeliacinis teismas)
 3. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta förvaltningsdomstolen (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala förvaltningsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala förvaltningsdomstolen i Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala förvaltningsdomstolen i Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala förvaltningsdomstolen i Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Regionala förvaltningsdomstolen i Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Eventuella fortsatta förfaranden

Överrätter

Andra domstolar

Finns information om

 • hur man överklagar?

Nej

Nej

 • ett mål fortfarande pågår?

Nej

Nej

 • resultatet av överklaganden?

Nej

Nej

 • huruvida beslutet går att häva?

Nej

Nej

 • fortsatt förfarande vid

en annan nationell domstol (författningsdomstol osv.)?

EG-domstolen?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej


Publiceringsregler


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/02/2019