Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки - Люксембург

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскианглийскималтийскисловенски вече са преведени.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящата страница съдържа информация за съдебната практика на Люксембург.


Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Представяне на решения / заглавия

Съдебните решения са представени онлайн по дата или номер.

Формати

Съдебната практика е достъпна в Word или pdf формат.

Съответни съдилища

На уебсайта на Министерството на правосъдието има раздел, посветен на Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд, където има достъп до списък с решенията му.

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецАдминистративния съд и на Първоинстанционния административен съд в Люксембург също съдържа база данни с решенията на тези две съдилища.

Решенията на Конституционния съд, на Касационния съд и на административните съдилища (анонимизирани) могат да бъдат намерени на уебсайта на съдебната администрация.

Други производства

Налице е информация и относно:

  • жалби;
  • статус на дадено дело (напр. висящо);
  • резултатите от обжалването;
  • неотменимостта на постановените решения;
  • други производства пред Конституционния съд и административните съдилища.

Цялата съдебна практика на Върховния съд, Конституционния съд и Административния съд и Първоинстанционния административен съд е публикувана на Връзката отваря нов прозорецПортала относно правосъдието на Люксембург и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецадминистративните съдилища.

Правила за публикуване

Конституционните дела трябва да се публикуват в Връзката отваря нов прозорецДържавен вестник („Memorial“).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАдминистративни съдилища

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецПортал относно правосъдието на Люксембург


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 10/06/2016