Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Lucembursko

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato stránka poskytuje informace o lucemburské judikatuře.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Soudní rozhodnutí jsou on-line uváděna s datem nebo číslem rozhodnutí.

Formáty

Judikatura je dostupná ve formátech Word nebo PDF.

Dotčené soudy

Součástí internetových stránek ministerstva spravedlnosti je oddíl věnovaný Odkaz se otevře v novém okně.Ústavnímu soudu, kde je rovněž zpřístupněn seznam soudních rozhodnutí.

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Správního soudního dvora a Správního soudu Lucemburska rovněž obsahují databázi rozhodnutí těchto dvou instancí.

Internetové stránky správních soudů umožňují přístup k soudním rozhodnutím (anonymizovaným), které vydal Ústavní soud, kasační soud a správní soudy.

Další řízení

Dostupné jsou informace o:

  • opravných prostředcích;
  • stavu případu (např.: nerozhodnutý);
  • výsledku řízení o opravných prostředcích;
  • nezměnitelnosti vynesených rozhodnutí;
  • dalších řízeních před Ústavním soudem a Správním soudním dvorem a Správním soudem.

Celá judikaturu Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, Správního soudního dvora a Správního soudu je zveřejněna na Odkaz se otevře v novém okně.lucemburském justičním portálu a na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.správních soudů.

Pravidla zveřejňování

Ústavní případy musí být zveřejněny v Odkaz se otevře v novém okně.Úředním věstníku („Mémorial“).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura správních soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburský justiční portál


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 10/06/2016