Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εθνική νομολογία - Λουξεµβούργο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες για τη νομολογία του Λουξεμβούργου


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται ηλεκτρονικά με την ημερομηνία ή τον αριθμό τους.

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο Word ή PDF.

Δικαστήρια

Ο δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει μια σελίδα για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο, η οποία επιτρέπει επίσης την πρόσβαση σε κατάλογο των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Ο δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου περιέχει επίσης βάση δεδομένων με τις αποφάσεις των δύο αυτών οργάνων.

Ο δικτυακός τόπος της διοίκησης των δικαστηρίων επιτρέπει την πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις (ανώνυμες) που έχουν εκδοθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ακυρωτικό Δικαστήριο και τα διοικητικά δικαστήρια.

Περαιτέρω διαδικασίες

Δίδονται επίσης πληροφορίες για:

  • τα ένδικα μέσα
  • το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση (π.χ. αν εκκρεμεί)
  • το αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων
  • το αμετάκλητο των αποφάσεων
  • περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου.

Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου δημοσιεύεται στη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακή πύλη της Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου, και στον δικτυακό τόπο των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιοικητικών δικαστηρίων.

Κανόνες δημοσίευσης

Οι συνταγματικές υποθέσεις πρέπει να δημοσιεύονται στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημη Εφημερίδα («Mémorial »).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικά δικαστήρια

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακή πύλη της Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/06/2016