Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Luksemburg

Sellel lehel esitatakse ülevaade Luksemburgi kohtupraktikast.


Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Kohtulahendid on veebisaidil esitatud lahendi kuupäeva või numbri järgi.

Vormingud

Kohtupraktika on kättesaadav PDF-vormingus.

Asjaomased kohtud

Justiitsministeeriumi veebisaidil on Lingil klikates avaneb uus akenkonstitutsioonikohtu jaoks eraldi osa, mille kaudu leiab nimetatud kohtu lahendite loetelu.

Luksemburgi Lingil klikates avaneb uus akenkõrgeima halduskohtu ja halduskohtu veebisaidil on samuti andmebaas, mis sisaldab nende kahe kohtu otsuseid.

Kohtuhalduse veebisaidil on võimalik tutvuda konstitutsioonikohtu, kassatsioonikohtu ning halduskohtute (anonüümitud) otsustega.

Edasised menetlused

Kättesaadav on ka järgmine teave:

  • edasikaebused
  • kohtuasja staatus (nt menetluses)
  • edasikaebuste tulemused
  • tehtud otsuste seadusjõud
  • muud menetlused konstitutsioonikohtus ja halduskohtutes

Kõrgeima kohtu, konstitutsioonkohtu ning kõrgeima halduskohtu ja halduskohtu praktika on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi kohtute portaalis ja Lingil klikates avaneb uus akenhalduskohtute veebisaidil.

Avaldamiseeskirjad

Põhiseadust puudutavad lahendid tuleb avaldada Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi ametlikus teatajas (Mémorial).

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenHalduskohtud

Lingil klikates avaneb uus akenMinistère de la Justice (justiitsministeerium)

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi kohtute portaal


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/03/2021