Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ġurisprudenza tal-Istat Membru - Lussemburgu

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar il-ġurisprudenza tal-Lussemburgu.


Il-ġurisprudenza aċċessibbli elettronikament

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet / Intestaturi

Id-deċiżjonijiet ġudizzjarji onlajn huma mniżżlin skont id-data jew in-numru tagħhom.

Formati

Il-ġurisprudenza hija aċċessibbli jew f'format Word jew PDF.

Il-qrati kkonċernati

Is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja għandhu sezzjoni ddedikata għall-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Kostituzzjonali li minnha tista' tiġi aċċessata wkoll lista' ta' sentenzi tal-Qorti.

Is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti u t-Tribunal Amministrattivi tal-Lussemburgu għandu wkoll bażi tad-dejta bis-sentenzi u d-deċiżjonijiet ta' dawn iż-żewġ qrati.

Is-sit elettroniku tal-amministrazzjoni ġudizzjarja tippermetti l-konsultazzjoni ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji (anonimi) mogħtija mill-Qorti Kostituzzjonali, il-Qorti tal-Kassazzjoni u l-qrati amministrattivi.

Proċeduri oħra

Tista' tinkiseb ukoll informazzjoni dwar:

  • il-proċeduri tal-appell;
  • l-istadju ta' fejn tkun waslet kawża (pereż. kawża għaddejja);
  • l-eżitu tal-proċeduri tal-appell;
  • l-irrevokabbiltà tad-deċiżjonijiet mogħtija;
  • proċeduri oħra quddiem il-Qorti kostituzzjonali kif ukoll il-Qorti u t-tribunali amministrattivi.

Il-ġurisprudenza tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja, tal-Qorti Kostituzzjonali kif ukoll tal-Qorti u t-tribunal Amministrattivi jiġu ppubblikati fuq il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaportal tas-servizzi ġudizzjarji tal-Lussemburgu, fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaqrati fil-qasam amministrattiv.

Ir-regoli tal-pubblikazzjoni

Il-kawżi ta' natura kostituzzjonali jridu jiġu ppubblikati fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĠurnal Uffiċjali ("Mémorial").

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-qrati fil-qasam amministrattiv

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru tal-Ġustizzja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Portal tas-servizzi ġudizzjarji tal-Lussemburgu


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 10/06/2016