Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatúra členského štátu - Luxembursko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o luxemburskej judikatúre.


Judikatúra dostupná online

Prezentácia rozhodnutí / Popis

Súdne rozhodnutia sú online uvádzané podľa ich dátumu alebo čísla.

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formátoch Word alebo PDF.

Príslušné súdy

Na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti sa nachádza časť vyhradená Odkaz sa zobrazí v novom okneústavnému súdu, ktorá takisto umožňuje prístup k zoznamu rozhodnutí tohto súdu.

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávneho súdu a prvostupňového správneho súdu Luxemburska obsahuje aj databázu rozhodnutí týchto dvoch inštancií.

Na webovej stránke súdnej správy sa dá oboznámiť so súdnymi rozhodnutiami (prezentovanými anonymne), ktoré vydali ústavný súd, kasačný súd a správne súdy.

Ďalšie konania

K dispozícii sú informácie o:

  • odvolaniach
  • stave veci (napr.: prebiehajúce konanie)
  • výsledku odvolaní
  • neodvolateľných rozhodnutiach
  • ďalších konaniach pred ústavným súdom a správnym súdom a tribunálom.

Judikatúra najvyššieho súdu, ústavného súdu, ako aj správneho súdu a tribunálu je uverejnená na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli luxemburskej justície, na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnych súdov.

Pravidlá uverejňovania

Ústavné veci sa musia uverejniť v Odkaz sa zobrazí v novom okneúradnom vestníku („Mémorial“).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávne súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál luxemburskej justície


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/06/2016