Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Latvia

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: latvia.

Tässä osassa kerrotaan Latvian oikeuskäytännöstä


Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuskäytäntötietokanta on olennainen osa Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tuomioistuinportaalia (Latvijas Tiesu portāls). Se sisältää korkeimman oikeuden tuomiot aloittain ryhmiteltyinä.

Kaikki Latvian hallintotuomioistuinten antamat tuomiot on julkaistu tuomioistuinportaalissa 1. tammikuuta 2007 alkaen.

Portaalissa julkaistaan myös valikoima eri tuomioistuinten riita- ja rikosasioissa antamia tuomioita (varsinkin jos niillä saattaa olla yleisempää merkitystä).  Korkeimman oikeuden tuomioita julkaistaan myös Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden omilla verkkosivuilla.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuskäytäntötietokanta

Lietas numurs (Asian numero)

Lietas veids (Oikeudenala)

Datums
(Päivämäärä)

Atvērt kartīti (Avaa tiedot)

CXXXXXXXX

Civillietas        (Riita‑asia)

XXXX-XX-XX

Tēzes virsraksts: (Kanteen otsikko)

2. Galvenā tēze (Kanteen pääasiallinen sisältö)

3.  (Papildu tiesiskā informācija) (Täydentävät oikeudelliset tiedot)

Napsauttamalla ”Atvērt kartīti” pääsee tutustumaan tuomiota koskeviin tietoihin, jotka on jaettu kahteen osaan (perustiedot ja lisätiedot). Lisätietoihin sisältyvät mm. seuraavat:

  1. kanteen otsikko
  2. kanteen pääasiallinen sisältö
  3. tietoa tuomion perustana olevista säädöksistä, oikeusperiaatteista, oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta
  4. tiivistelmä tuomiosta.

Tiedostomuoto

Tuomioistuinportaalin Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeuskäytäntötietokantaan tallennetut tuomiot ovat HTML-muodossa.

Muut Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalissa julkaistut tuomiot  ovat PDF- tai DOC-muodossa.

Tuomioistuimet

Korkein oikeus

Korkeimman oikeuden tuomioita julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeuskäytäntötietokannassa ja Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivuilla.

Yleiset tuomioistuimet

Yleisten tuomioistuinten tuomioita julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaan tuomioistuinportaalissa.

Jatkokäsittelyt

Tietoa jatkokäsittelystä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalissa. Valitse hakuehto Tiesvedības gaita (Käsittelyn eteneminen) kohdasta E-pakalpojumi (sähköiset palvelut).

Syöttämällä asian numero saadaan seuraavat tiedot: tuomioistuin, tuomari, istuntoaikataulu, mahdolliset muutoksenhaut, muutoksenhakujen tulos ja tuomion mahdollinen kumoaminen.

Julkaisusäännöt

Jos asia käsitellään julkisessa istunnossa, tuomioistuimen päätös tai tuomio (joka sisältää johdanto-osan, asian kuvauksen, ratkaisun perustelut ja tuomiolauselman) on yleisesti saatavilla olevaa tietoa siitä alkaen, kun se on annettu.

Jos tuomioistuin ei anna päätöstä tai tuomiota (esimerkiksi kun asia käsitellään kokonaan kirjallisessa menettelyssä), ratkaisun katsotaan olevan yleisesti saatavilla olevaa tietoa siitä alkaen, kun se on vastaanotettu.

Jos asia käsitellään suljetussa istunnossa, mutta tuomioistuimen päätöksen tai tuomion johdanto-osa ja tuomiolauselma luetaan julkisessa istunnossa, nämä päätöksen tai tuomion osat katsotaan yleisesti saatavilla olevaksi tiedoksi, joka voidaan julkaista.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValtioneuvoston asetuksen N:o 123 (annettiin 10. helmikuuta 2009 ja tuli voimaan 18. helmikuuta 2009) mukaan luonnollisten henkilöiden tietyt henkilötiedot on poistettava ennen tuomioistuimen päätöksen tai tuomion julkaisemista ja korvattava seuraavasti:

  1. Henkilön etu- ja sukunimi korvataan alkukirjaimilla.
  2. Henkilötunnus korvataan ilmaisulla ”henkilötunnus”.
  3. Kotiosoite korvataan ilmaisulla ”asuinpaikka”.
  4. Kiinteistön osoite korvataan ilmaisulla ”osoite”.
  5. Kiinteistörekisteriin merkityn kiinteistön tunnus korvataan ilmaisulla ”kiinteistötunnus”.
  6. Ajoneuvon rekisterinumero korvataan ilmaisulla ”rekisterinumero”.

Tuomioistuimen päätöksiin ja tuomioihin sisältyvät tiedot tuomarista, syyttäjästä sekä valantehneistä asianajajista, notaareista ja ulosottomiehistä julkaistaan.

Julkaistavat tuomiot ja päätökset valitsee korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöjaosto niiden merkittävyyden ja ajankohtaisuuden perusteella.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 23/09/2020