Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valstybių narių teismų praktika - Latvija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: latvių.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Latvijos teismų praktiką.


Teismų praktika, su kuria galima susipažinti internete

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų praktikos duomenų bazė yra pagrindinė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnacionalinių teismų portalo (Latvijas Tiesu portāls) sudedamoji dalis. Joje galima rasti Aukščiausiojo Teismo sprendimus pagal teismų praktikos skyrių.

Nuo 2007 m. sausio 1 d. visi Latvijos administracinių teismų sprendimai skelbiami nacionalinių teismų portale.

Visų instancijų teismų sprendimai civilinėse ir komercinėse bylose skelbiami pasirinktinai (visų pirma skelbiami sprendimai, kurie gali būti susiję su viešuoju interesu). Sprendimai skelbiami internete – nacionalinių teismų portale. Aukščiausiojo Teismo sprendimai taip pat skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų praktikos duomenų bazė

Bylos numeris (Lietas numurs)

Bylos rūšis (Lietas veids)

Data (Datums)

Atverti kortelę (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Civilinė byla (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Santraukos pavadinimas (Tēzes virsraksts):

2. (Pagrindinė tezė) (Galvenā tēze)

3. (Papildoma teisinė informacija) (Papildu tiesiskā informācija)

Spustelėkite „Atverti kortelę“ (Atvērt kartīti) ir atverkite teismo sprendimo kortelę, kurią sudaro dvi dalys: pagrindiniai ir papildomi duomenys. Dalyje „Papildomi duomenys“ pateikiama tokia informacija:

  1. teismo sprendimo santraukos pavadinimas:
  2. pagrindinė teismo sprendimo tezė (paprastai 2–3 tezės);
  3. informacija apie teisės aktus, teisės principus, teismų praktiką ir teisinę doktriną, kuriais buvo vadovaujamasi rengiant sprendimą;
  4. teismo sprendimo santrauka.

Formatas

Nacionalinių teismų portalo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismų praktikos duomenų bazėje skelbiami teismų sprendimai yra pateikiami HTML formatu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinių teismų portale skelbiami teismų sprendimai yra pateikiami PDF ir DOC formatais.

Atitinkami teismai

Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiojo Teismo sprendimai pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismų praktikos duomenų bazėje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Bendrosios kompetencijos teismai

Bendrosios kompetencijos teismų sprendimai skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnacionalinių teismų portalo interneto svetainėje.

Kiti procesai

Informacija apie kitus procesus pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnacionalinių teismų portale, pasinaudokite funkcija „Teismo proceso eiga“ (Tiesvedības gaita), kurią rasite skiltyje „E. paslaugos“ (E-pakalpojumi).

Įvedus bylos numerį, pateikiama informacija apie atitinkamą teismą, paskirtą teisėją, numatytą bylos nagrinėjimo teisme posėdžių tvarkaraštį, gautus skundus, skundų rezultatus ir bet kokio sprendimo panaikinimą.

Skelbimo taisyklės

Jeigu byla nagrinėjama viešame posėdyje, teismo sprendimas arba nuosprendis (jį sudaro įvadinė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys) turi visuotinai prieinamos informacijos statusą nuo paskelbimo momento.

Jeigu teismo sprendimas arba nuosprendis neskelbiamas (pavyzdžiui, jeigu visa byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka), jis laikomas visuotinai prieinama informacija nuo gavimo momento.

Jeigu byla nagrinėjama uždarame teismo posėdyje ir jeigu teismo sprendimo arba nuosprendžio įvadinė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos viešame teismo posėdyje, šios teismo sprendimo arba nuosprendžio dalys laikomos visuotinai prieinama informacija ir gali būti skelbiamos.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKabineto nutarimą Nr. 123 (priimtą 2009 m. vasario 10 d. ir įsigaliojusį 2009 m. vasario 18 d.) prieš paskelbiant teismų sprendimus arba nuosprendžius tam tikri fizinių asmenų asmens duomenys pakeičiami taip:

  1. asmens vardas ir pavardė – asmens inicialais;
  2. asmens kodas – žodžiais „asmens kodas“;
  3. asmens gyvenamosios vietos adresas – žodžiais „gyvenamoji vieta“;
  4. asmens nekilnojamojo turto adresas – žodžiais „adresas“;
  5. nekilnojamojo turto registro numeris nuosavybės registre – žodžiais „registro numeris“;
  6. transporto priemonės valstybinis registracijos numeris – žodžiais „registracijos numeris“.

Duomenys apie teisėjus, prokurorus, atestuotus advokatus, atestuotus notarus ir atestuotus antstolius teismų sprendimuose ir nuosprendžiuose skelbiami.

Atitinkamomis aplinkybėmis skelbtinus teismų sprendimus ir nuosprendžius atrenka Aukščiausiojo Teismo Teismų praktikos skyrius, atsižvelgdamas į teismo sprendimo svarbą ir aktualumą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 23/09/2020