Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Letland

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Lets

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Letse rechtspraak.


Online databanken met rechtspraak

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentiedatabank is een integraal onderdeel van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de nationale rechtbanken (Latvijas Tiesu portāls). Deze databank bevat de arresten van het Hooggerechtshof, ingedeeld naar type jurisprudentie.

Sinds 1 januari 2007 worden alle uitspraken van Letse bestuursrechtelijke rechtbanken online gepubliceerd op het portaal van de nationale rechtbanken.

Ook wordt een selectie van uitspraken van alle rechtbanken in civiele en strafzaken gepubliceerd (met name als ze voor het publiek van belang kunnen zijn). Deze uitspraken worden gepubliceerd op het portaal van de nationale rechtbanken. Arresten van het Hooggerechtshof zijn ook beschikbaar op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof.

Presentatie van arresten/titels

De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentiedatabank

Zaaknummer (Lietas numur)

Type zaak (Lietas veids)

Datum (Datums)

Toegangsbestand (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Civiele zaken

(Civillietas)

XXXX-XX-XX

1. Titel samenvatting (Tēzes virsraksts)

2. (Hoofdargumentatie) (Galvenā tēze)

3. (Aanvullende juridische informatie) (Papildu tiesiskā informācija)

Klik op Atvērt kartīti om het zaakdossier te openen. Het dossier bestaat uit twee onderdelen – basisinformatie en aanvullende informatie. De aanvullende informatie bestaat onder meer uit:

  1. de titel van de samenvatting van de uitspraak;
  2. de hoofdargumentatie van de uitspraak (gewoonlijk 2 tot 3 argumenten);
  3. informatie over de relevante wetteksten, rechtsbeginselen, jurisprudentie en rechtsdoctrine aan de hand waarvan de uitspraak is geformuleerd;
  4. een samenvatting van de uitspraak.

Formaten

De uitspraken in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentiedatabank van het portaal van de nationale rechtbanken zijn beschikbaar in het html-formaat.

De uitspraken op het De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de nationale rechtbanken zijn beschikbaar in pdf- of doc‑formaat.

Betrokken rechtbanken

Hooggerechtshof

Uitspraken van het Hooggerechtshof zijn beschikbaar in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentiedatabank en op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof.

Gewone rechtbanken

Uitspraken van gewone rechtbanken zijn beschikbaar op het De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de nationale rechtbanken.

Vervolgprocedures

Informatie over vervolgprocedures is beschikbaar op het De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de nationale rechtbanken door gebruik te maken van de optie “Voortgang van de procedure” (Tiesvedības gaita) in het onderdeel “E-diensten” (E-pakalpojumi).

Door een zaaknummer in te voeren, kan informatie worden verkregen over de betrokken rechtbank, de aan de zaak toegewezen rechter, geplande zittingen, ingediende beroepen, de uitkomst van beroepen en de eventuele nietigverklaring van uitspraken.

Voorschriften voor publicatie

Indien een zaak in een openbare zitting wordt behandeld, is een gerechtelijke beslissing of uitspraak (die bestaat uit een inleidend gedeelte, een beschrijvend gedeelte, een motivering en een dictum) over het algemeen toegankelijk vanaf de datum waarop deze wordt afgegeven.

Als in de rechtbank geen beslissing of uitspraak wordt afgegeven (bijvoorbeeld als een zaak volledig wordt afgedaan in een schriftelijke procedure), wordt deze geacht algemeen toegankelijk te zijn vanaf de datum waarop deze wordt vastgesteld.

Indien een zaak wordt behandeld in een gesloten zitting, en als het inleidend gedeelte en het dictum van de gerechtelijke beslissing of uitspraak in een openbare terechtzitting wordt uitgesproken, worden deze gedeelten van de gerechtelijke beslissing of uitspraak geacht algemeen toegankelijk te zijn en kunnen ze worden gepubliceerd.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening nr. 123 van het kabinet van ministers (vastgesteld op 10 februari 2009 en in werking getreden op 18 februari 2009) bepaalt dat voordat een gerechtelijke beslissing of uitspraak wordt gepubliceerd, bepaalde gegevens over natuurlijke personen moeten worden gewist of vervangen door een passende indicator:

  1. de voornaam en naam van een persoon worden vervangen door de initialen van de persoon;
  2. het persoonlijke identificatienummer van een persoon wordt vervangen door de woorden “persoonlijk identificatienummer”;
  3. het huisadres van een persoon wordt vervangen door het woord “verblijfplaats”;
  4. het adres van een onroerende zaak van een persoon wordt vervangen door het woord “adres”;
  5. het referentienummer van een onroerende zaak in het eigendomsregister wordt vervangen door de woorden “referentienummer in het register”;
  6. een voertuigregistratienummer wordt vervangen door het woord “registratienummer”.

De in gerechtelijke beslissingen en uitspraken opgenomen gegevens over rechters, openbaar aanklagers, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten worden gepubliceerd.

De beslissingen en uitspraken die moeten worden gepubliceerd (onder de vereiste voorwaarden) worden geselecteerd door de Afdeling jurisprudentie van het Hooggerechtshof, die de belangrijkste en meest relevante uitspraken selecteert.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 23/09/2020