Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Malta

Op deze pagina vindt u informatie over de rechtspraak in Malta.


Rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

De gepubliceerde rechtspraak bevat geen opschriften of titels met trefwoorden, maar er is wel een functie in de nationale jurisprudentietoepassing (deel van het LECAM-systeem dat wordt gebruikt door justitie) waarmee bepaalde uitspraken die van belang geacht worden, zijn geïndexeerd. Een aantal trefwoorden wordt samen met een samenvatting van de uitspraak aan de zaakgegevens gekoppeld.

Voor alle rechterlijke uitspraken wordt één bepaald sjabloon gebruikt, met het nationale wapen, de rechtbank, de naam van de rechter, de zittingsdatum, het referentienummer van de zaak, de partijen in het geding (A tegen B) en de tekst van het vonnis. Ook het font, de koptekst en de voettekst worden door het sjabloon gegeven.

Formats

Jurisprudentie is in pdf-format beschikbaar.

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

  • over een eventueel beroep?

Ja

Ja

  • of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Ja

  • over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Ja

  • over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Ja

Ja

  • over verdere procedures voor         

  - een andere binnenlandse rechtbank (constitutioneel hof, …)?

  - het Europees Hof van Justitie?

  - het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee


Voorschriften voor publicatie

op nationaal niveau?

op het niveau van rechtbanken

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechtspraak?

Ja

Ja


De huidige regels schrijven voor dat uitspraken openbaar moeten worden gemaakt, maar niet welk medium daarbij gebruikt moet worden.

In Malta wordt alle rechtspraak gepubliceerd.

Alle uitspraken van de Family Court worden geanonimiseerd. Bovendien worden uitspraken ook geanonimiseerd als de president van de rechtbank bepaalt dat de naam van een of meer van de in een geding betrokken partijen niet gepubliceerd mag worden.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 26/03/2020