Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εθνική νομολογία - Βόρεια Ιρλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια περιγραφή της νομολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στη δικαιοδοσία της Βόρειας Ιρλανδίας. Η περιγραφή επικεντρώνεται στη νομολογία που είναι διαθέσιμη σε βάσεις δεδομένων προσπελάσιμες από το κοινό.


Διαθέσιμη νομολογία στη Βόρεια Ιρλανδία

Μεγάλο μέρος της νομολογίας των δικαστηρίων της δικαιοδοσίας της Βόρειας Ιρλανδίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Νομολογία δημοσιεύεται για το Crown Court, το High Court, το Court of Appeal (Εφετείο) και το Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αποφάσεις που αφορούν οικογενειακές και ορισμένες ποινικές υποθέσεις μπορεί να είναι ανωνυμοποιημένες.

Στη Βόρεια Ιρλανδία η νομολογία δημοσιεύεται από το 1999. Μετά την έκδοση της απόφασης, η νομολογία δημοσιεύεται συνήθως σε διάστημα 24 ωρών έως 2 εβδομάδων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας δημοσιεύει τις αποφάσεις του Crown Court, του High Court και του Court of Appeal (Εφετείου) στον δικτυακό της τόπο από το 1999. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Αποφάσεις διατίθενται από την επιτροπή ενδίκων μέσων (Appellate Committee) της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλής των Λόρδων για την περίοδο μεταξύ 14ης Νοεμβρίου 1996 και 30ης Ιουλίου 2009. Τον Οκτώβριο του 2009, το Ανώτατο Δικαστήριο αντικατέστησε την επιτροπή ενδίκων μέσων (Appellate Committee) της Βουλής των Λόρδων και οι αποφάσεις της δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν διάφορα νομικά αποθετήρια και βάσεις δεδομένων διαθέσιμες στο κοινό.

Η βάση δεδομένων «Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBailie» ((Ινστιτούτο βρετανικών και ιρλανδικών νομικών πληροφοριών) περιλαμβάνει τις αποφάσεις του Crown Court, του τμήματος Chancery του High Court, του οικογενειακού τμήματος του High Court, του τμήματος Queen’s Bench του High Court, των Δικαστών (Masters) του High Court, του Court of Appeal (Εφετείου) από τον Νοέμβριο του 1998,τις αποφάσεις της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλής των Λόρδων από το 1838 και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου από τον Οκτώβριο του 2009. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος Bailii περιλαμβάνει επίσης τις λεπτομέρειες των αποφάσεων διαφόρων δικαιοδοτικών οργάνων (ειδικών δικαστηρίων) του Ηνωμένου Βασιλείου:

 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal - τμήμα διοικητικών εφέσεων)
 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal - χρηματοοικονομικά και φόροι)
 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal - τμήμα κτηματολογίου)
 • Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (First-tier Tribunal - τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
 • Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (First-tier Tribunal - φόροι)
 • Δικαστήριο προσφυγών σε θέματα ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Υπηρεσία επίλυσης διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου Nominet
 • Ειδική επιτροπή προσφυγών σε θέματα μετανάστευσης
 • Εφετείο εργατικών διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις δικαστηρίων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δικαστήριο Ασύλου και Μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δικαστήριο πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής προσφυγών εθνικής ασφάλειας
 • Αποφάσεις ειδικών επιτρόπων φόρου εισοδήματος του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις επιτρόπων κοινωνικής ασφάλισης και διατροφής για παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου

1. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (τελωνεία)

2. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (ειδικοί φόροι κατανάλωσης)

3. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (φόροι ασφαλίστρων)

4. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (φόροι χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBailii

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος Bailii

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2019