Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Noord-Ierland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk, met speciale aandacht voor Noord-Ierland. De beschrijving betreft vooral de jurisprudentie die beschikbaar is in gegevensbanken die openbaar toegankelijk zijn.


Beschikbare rechtspraak in Noord-Ierland

Een groot deel van de in het rechtsgebied Noord-Ierland van het Verenigd Koninkrijk gedane rechterlijke uitspraken is voor het publiek toegankelijk.

De rechtspraak van het Crown Court, het High Court en het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk wordt gepubliceerd.

Familierechterlijke en sommige strafrechtelijke uitspraken kunnen anoniem gepubliceerd worden.

In Noord-Ierland wordt de rechtspraak sinds 1999 gepubliceerd. Nadat uitspraak is gedaan wordt de rechtspraak normaal gesproken binnen 24 uur tot twee weken gepubliceerd.

Juridische gegevensbanken

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service publiceert sinds 1999 de uitspraken van het Crown Court, het High Court en het Court of Appeal op de eigen website. Deze informatie is kosteloos toegankelijk.

Ook beschikbaar zijn de uitspraken van de beroepscommissie (Appellate Committee) van het De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords van 14 november 1996 tot en met 30 juli 2009. Het Appellate Committee is in oktober 2009 vervangen door het Supreme Court, dat zijn uitspraken op de eigen website publiceert. Deze informatie is kosteloos toegankelijk.

Ook is er een aantal nationale juridische archieven en juridische gegevensbanken.

De gegevensbank van het ‘De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii’ (British and Irish Legal Information Institute) bevat uitspraken en beslissingen van het Crown Court, van de Chancery Division, de Family Division, de Queen’s Bench Division en de Master van het High Court, en van de Court of Appeal vanaf november 1998, het De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords vanaf 1838 en het Supreme Court vanaf oktober 2009. Deze informatie is kosteloos toegankelijk.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii-website bevat ook informatie over beslissingen van diverse tribunals in het Verenigd Koninkrijk:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (bestuursrechtelijk)
 • Upper Tribunal (Finance and Tax) (financiën en belastingen)
 • Upper Tribunal (Lands Chamber) (grondaangelegenheden)
 • First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) (gezondheidszorg, onderwijs, zorg)
 • First-tier Tribunal (Tax) (belastingen)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (concurrentiezaken)
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (oplossing van geschillen over domeinnamen)
 • Special Immigrations Appeals Commission (uitzettingszaken en ontneming van burgerrechten)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (arbeidszaken)
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions (financiële diensten en markten)
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (asiel-, immigratie- en nationaliteitsaangelegenheden)
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel (de wet persoonsgegevens en de wet inzake informatievrijheid)
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions (inkomstenbelasting)
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions (uitkeringen en heffingskortingen)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (btw en andere indirecte belastingen)
 1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions (douanerechten)
 2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions (accijnzen)
 3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions (assurantiebelasting)
 4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions (stortbelasting)

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii

De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii-website

De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords

De link wordt in een nieuw venster geopend.Supreme Court-website

De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/01/2019