Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna - Nordirland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Här hittar du en beskrivning över rättspraxis i Förenade kungariket, med fokus på Nordirland. Beskrivningen är inriktad på den rättspraxis som finns tillgänglig i offentliga databaser.


Tillgänglig rättspraxis i Nordirland

En stor del av rättspraxis från domstolarna i Nordirland är tillgänglig för allmänheten.

Rättspraxis offentliggörs för Crown Court, High Court, Court of Appeal och Supreme Court of the United Kingdom.

Avgöranden i familjeärenden och vissa brottmål kan vara anonyma.

Rättspraxis har offentliggjorts sedan 1999 i Nordirland. Så snart en dom har avkunnats brukar rättspraxis publiceras inom ett dygn eller högst ett par veckor.

Rättsdatabaser

Nordirlands domstolsverk, Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Courts and Tribunals Service, har offentliggjort domarna från Crown Court, High Court och Court of Appeal på sin webbplats sedan 1999. Tillgången till dessa domar är kostnadsfri.

Domar från Länken öppnas i ett nytt fönsteröverhusets appellationsutskott finns tillgängliga från den 14 november 1996 till den 30 juli 2009. I oktober 2009 ersatte Supreme Court överhusets appellationsutskott, och domarna från Supreme Court finns tillgängliga på dess webbsida. Tillgången till dessa domar är gratis.

Ett antal nationella rättssamlingar och rättsdatabaser finns tillgängliga.

Databasen Länken öppnas i ett nytt fönsterBailii (British and Irish Legal Information Institute, institutet för brittisk och irländs rättsinformation) innehåller beslut från Crown Court, High Court Chancery Division, High Court Family Decision, High Court Queen’s Bench, High Court Master’s Decisions, Court of Appeal sedan november 1998, från Länken öppnas i ett nytt fönsteröverhuset sedan 1838, och Supreme Courts avgöranden sedan oktober 2009. Tillgången till dessa avgöranden är kostnadsfri.

Länken öppnas i ett nytt fönsterBailiis webbplats innehåller också uppgifter om beslut från olika specialdomstolar och nämnder i Förenade kungariket:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (högre specialdomstol, kammarrätten)
 • Upper Tribunal (Finance and Tax) (högre specialdomstol, finans- och skattenämnd)
 • Upper Tribunal (Lands Chamber) (högre specialdomstol, fastighetsdomstol)
 • First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) (lägre specialdomstol, hälso-, utbildnings- och socialvårdsnämnden)
 • First-tier Tribunal (Tax) (lägre specialdomstol, skattenämnden)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (nämnd för konkurrensärenden)
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (tvistlösningstjänst)
 • Special Immigrations Appeals Commission (särskilda kommittén för överklaganden i migrationsärenden)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (nämnd för anställningsärenden)
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions (avgöranden av nämnder för finansiella tjänste- och marknadsärenden)
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (specialdomstol för asyl- och invandringsfrågor)
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel (specialdomstol för information, inklusive panelen för nationella säkerhetsfrågor)
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions (särskild nämnd för inkomstskattebeslut)
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions (avgöranden av socialförsäkrings- och barnbidragsnämnden)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor)

1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (tullar))

2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (punktskatt))

3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (försäkringspremieskatt))

4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (deponiskatt))

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterBailii

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖverhuset

Länken öppnas i ett nytt fönsterBailiis webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖverhuset

Länken öppnas i ett nytt fönsterSupreme Courts webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Courts and Tribunals Service


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 16/01/2019