Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Alankomaat

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.


Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Otsikointia kutsutaan ”sisällönkuvaukseksi”, ja siihen voi kuulua varsinainen otsikko (yksi lause), lyhyt tai pitkä tiivistelmä, muutamia avainsanoja, tiivistelmäkappale kyseessä olevasta laista tai sanatarkka lainaus tuomiolauselman tärkeimmästä osasta.

Esimerkkejä otsikoista

Vuokralaki: toimistotilan vuokrasopimuksen peruminen (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla verkkosivustolla HTML-muodossa. Oikeusalan ammattikäyttäjät voivat ladata oikeuskäytäntöä XML-muotoisena.

Tuomioistuimet

Kaikkien tuomioistuinten tuomiot ovat saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden tuomioistuinlaitoksen verkkosivuston hakupalvelun kautta. Tuomioistuimet ovat

  • korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden)
  • korkeimman hallinto-oikeuden hallintoriita-asioita käsittelevä jaosto (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • virkamies- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (Centrale Raad van Beroep)
  • elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunta (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • neljä ylioikeutta (gerechtshof)
  • yksitoista alueellista tuomioistuinta (rechtbank).

Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavilla

– muutoksenhausta?

Ei

Ei

– käsiteltävänä olevan asian etenemisestä?

Ei

Ei

– muutoksenhaun lopputuloksesta?

Ei

Ei

– päätöksen peruuttamattomuudesta?

Ei

Ei

– jatkokäsittelystä

– muussa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

– unionin tuomioistuimessa?

– ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

Tuomioistuimet ovat laatineet kaksi ohjetta oikeuskäytännön julkaisemisesta. Toinen ohjeista koskee nimettömänä julkaisemista (henkilötietojen poistamista) ja toinen valikointia.

Jälkimmäinen ohje perustuu Euroopan neuvoston suositukseen, joka koskee tuomioistuinten päätösten valikointia, käsittelyä, esittämistä ja säilyttämistä oikeusalan tietokannoissa (Recommendation No. R (95) 11 Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems). Sen mukaan korkeimmat oikeudet julkaisevat kaikki tapaukset, paitsi jos tapauksilla ei selvästi ole oikeudellista tai yhteiskunnallista merkitystä, mutta muut tuomioistuimet julkaisevat vain ne tapaukset, joilla on selvästi oikeudellista tai yhteiskunnallista merkitystä.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden tuomioistuinlaitoksen verkkosivuston hakupalvelu


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 09/02/2016