Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valstybių narių teismų praktika - Nyderlandai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Antraštė vadinama „turinio apibūdinimu“, o ją gali sudaryti pagrindinių išnagrinėtų klausimų santrauka (vienas sakinys), ilga arba trumpa santrauka, keli reikšminiai žodžiai, pastraipa, apibūdinanti bylai taikytus įstatymus, arba sprendime esančių svarbiausių teisėjo pareiškimų pažodinė citata.

Antraštės (-čių) pavyzdys

Nuomai taikytina teisė: biuro patalpų nuomos sutarties nutraukimas (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formatas

Informacija apie teismų praktiką pateikta interneto svetainėje HTML formatu. Profesionalūs naudotojai gali ją (pakartotinai) parsisiųsti XML formatu.

Atitinkami teismai

Visų teismų sprendimus galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų teismų tarybos ir Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo paieškos sistemos interneto svetainėje. Teismai:

  • Aukščiausiasis Teismas (Hoge Raad der Nederlanden);
  • Valstybės tarybos administracinės jurisdikcijos skyrius (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State);
  • Centrinis apeliacinis teismas (Centrale Raad van Beroep);
  • Prekybos ir pramonės bylų apeliacinis teismas (College van Beroep voor het bedrijfsleven);
  • keturi apeliaciniai teismai (Gerechtshoven);
  • 11 apygardos teismų (Rechtbanken).

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie

– apeliacinius skundus?

Ne

Ne

– tai, ar byla dar neišnagrinėta?

Ne

Ne

– apeliacinių skundų rezultatus?

Ne

Ne

– sprendimo neatšaukiamumą?

Ne

Ne

– kitus procesus

– kitame šalies teisme (Konstituciniame Teisme…)?

– Europos Teisingumo Teisme?

– Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne


Skelbimo taisyklės

Patys teismai yra parengę dvi rekomendacijas dėl teismų praktikos skelbimo. Viena jų – dėl anonimiškumo (asmens duomenų neskelbimo), o kita – dėl atrankos.

Ši rekomendacija parengta pagal Europos Tarybos rekomendaciją R (95) 11 „Dėl teismo sprendimų atrankos, apdorojimo, pateikimo ir saugojimo teisinės informacijos paieškos sistemose“: aukščiausios jurisdikcijos teismai skelbia visas bylas, nebent jos visai nesvarbios teisiniu ar visuomeniniu požiūriu, o kiti teismai skelbia tik tas bylas, kurios tikrai svarbios teisiniu ar visuomeniniu požiūriu.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Nyderlandų teismų tarybos ir Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo paieškos sistema


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 09/02/2016