Ġurisprudenza tal-Istat Membru - Olanda

Vrati normalni prikaz Spremi kao PDF

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.


Ġurisprudenza disponibbli fuq sit elettroniku

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet/Titoli

It-titolu jissejjaħ “indikazzjoni tal-kontenut”, u jista’ jikkonsisti f’nota fuq nett tal-paġna (sentenza waħda), sommarju twil jew qasir, xi kelmiet prinċipali, paragrafu li jiġbor fil-qosor il-liġi li hija s-suġġett tal-kawża, jew ċitazzjoni litterali tal-iktar pronunzjament importanti fid-deċiżjoni.

Eżempju ta’ titolu/i

Il-Liġi applikabbli għall-kiri: kanċellazzjoni tal-kuntratt ta’ kiri ta’ spazju għal uffiċċju (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formati

Fis-sit elettroniku l-ġurisprudenza hija disponibbli f’format HTML. L-utenti professjonali jistgħu jniżżluha mis-sit f’format XML.

Qrati kkonċernati

Fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFaċilità ta’ Tiftix, il-Ġudikatura Olandiża u l-Qorti Suprema tal-Olanda tista’ ssib is-sentenzi tal-qrati kollha. Dawn huma:

  • Il-Qorti Suprema (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Id-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • It-Tribunal tal-Appelli Ċentrali (Centrale Raad van Beroep)
  • It-Tribunal tal-Appelli tal-Kummerċ u l-Industrija (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • Erba’ qrati tal-appell (Gerechtshoven)
  • Ħdax-il qorti tad-distrett (Rechtbanken)

Proċedimenti ulterjuri

Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Hija disponibbli informazzjoni dwar

– l-appelli?

Le

Le

– jekk kawża għadhiex pendenti?

Le

Le

– ir-riżultat tal-appelli?

Le

Le

– l-irrevokabbiltà tad-deċiżjoni?

Le

Le

– proċedimenti ulterjuri quddiem

– qorti interna oħra (Qorti Kostituzzjonali…)?

– il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?

– il-Qorti tad-Drittijet tal-Bniedem?

Le

Le


Regoli tal-pubblikazzjoni

Il-qrati nfushom żviluppaw żewġ linji gwida dwar il-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza. Linja gwida minnhom hija dwar l-użu tal-anonimat (it-tneħħija tad-dettalji personali) u l-oħra hija dwar is-selezzjoni.

Din il-linja gwida hija bbażata fuq ir-rakkomandazzjoni R (95) 11 “Dwar is-selezzjoni, l-ipproċessar, il-preżentazzjoni u l-arkivjazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-qrati f’sistemi ta’ rkupru ta’ informazzjoni legali” tal-Kunsill tal-Ewropa: l-ogħla ġurisdizzjonijiet jippubblikaw il-kawżi kollha, sakemm ma jkunx ċar li dawn ma jkunux ta’ interess legali jew għas-soċjetà, iżda l-qrati l-oħra jippubblikaw biss dawk il-kawżi li għandhom interess legali jew għas-soċjetà ċar.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFaċilità ta’ Tiftix, il-Ġudikatura Olandiża u l-Qorti Suprema tal-Olanda


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2016