Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes retspraksis - Portugal

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Denne side indeholder oplysninger om portugisisk retspraksis.


I Portugal er retten til information en grundlæggende rettighed for de borgere, der udtrykkeligt er nævnt i artikel 20, stk. 2, i Den Portugisiske Republiks forfatning, som gennemført ved lov nr. 34/2004 af 29. juli, i dens nuværende ordlyd, som fastsætter reglerne for adgang til domstolene og til domstolene.

Ifølge denne lovs artikel 4 påhviler det regeringen at tage skridt til at udbrede kendskabet til loven og retssystemet, idet justitsministeriet er ansvarlig for at give juridiske oplysninger, enten via publikationer eller andre former for kommunikation, med henblik på at sikre en bedre udøvelse af de rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivningen.

Offentliggørelse af retsafgørelser er et internationalt princip, der er forankret i både artikel 10 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Dette princip er fastsat i forfatningens artikel 206 (også i forbindelse med retsmøderne) og i forskellige love, der regulerer forskellige jurisdiktioner, nemlig:

 • Artikel 163 og 606 i den civile retsplejelov
 • Artikel 86 (1), 87 og 321 (3) i den civile retsplejelov
 • Artikel 3e 115 i loven om forfatningsdomstolens organisation, funktion og retsforfølgning
 • Artikel 30 i loven om forvaltningsretspleje

Justitsministeriet sikrer således vedligeholdelse af et sæt databaser, som findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.dgsi.pt/. De offentliggøres desuden i Diário da República på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://dre.pt/:

 • Afgørelser og udtalelser fra forfatningsdomstolen om, hvorvidt en lov er forfatningsstridig eller ulovlig, eller om en undladelse er forfatningsstridigt
 • Afgørelser om standardisering af højesterettens retspraksis og af den øverste forvaltningsdomstols afgørelser og afgørelser truffet af den øverste forvaltningsdomstol, som loven giver en generel bindende virkning;
 • Afgørelser fra andre domstole, der generelt er bindende

Forelæggelse af afgørelser/overskrifter

Link åbner i nyt vindueIndgangen på http://www.dgsi.pt/ giver justitsministeriet adgang til en samling af retspraksisdatabaser og bibliografiske databaser tilhørende justitsministeriets forskellige biblioteker.

For at besøge et hvilket som helst af disse baser ser du de seneste dokumenter, der er indtastet, og en navigationsbjælke, der giver adgang til de forskellige typer søgninger, der er tilladt (gratis søgning efter term, felt og betegnelse).

Enten salgsstedet eller det opnåede resultat giver anledning til at fremlægge dokumenterne i form af sikkerhedsdokumenter med følgende oplysninger:

 • Procedurenummer
 • Dato for sag
 • Ordfører
 • Deskriptor

Eksempel på overskrifter

Link åbner i nyt vindueAfgørelser truffet af højesteret

SAMLING

PROCEDURE

ORDFØRER

DESKRIPTOR

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA

ANSÆTTELSESKONTRAKTENS UDLØB

Formater

Den fulde ordlyd af dommen er tilgængelig (med forbehold af reglerne om beskyttelse af personoplysninger) i html-format.

Berørte domstole

De tilgængelige databaser på http://www.dgsi.pt/ indeholder Link åbner i nyt vindueretspraksis fra følgende domstole/ordregivere:

 • Supreme Court of Justice
 • Appeldomstole (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto og Guimarães)
 • Forfatningsdomstolen
 • Supreme Administrative Court
 • De centrale forvaltningsdomstole (nord og syd)
 • Domstol i konflikter
 • Udtalelser fra anklagemyndigheden
 • Fredsdommere

Andre processer

I Portugal foreligger der oplysninger om en række tilfælde, jf. nedenstående tabel.

Der findes oplysninger om:

Højesteret

Andre domstole

Klageadgang?

Ja

Ja

Verserer sagen stadig?

Nej

Nej

Resultat af klager?

Ja

Ja

Uigenkaldelighed?

Nej

Nej

Andre processer

Anden national domstol (forfatningsdomstol...)?

— På Den Europæiske Unions vegne af Den Europæiske Unions Domstol?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan findes der ingen bindende regler om offentliggørelse af retspraksis. Der findes imidlertid bindende regler i Portugal vedrørende domstolenes offentliggørelse.

Kun valgt retspraksis er offentliggjort i Portugal. De anvendte kriterier er vigtige og relevante.

Nyttige links

Link åbner i nyt vindueDokumentdatabase


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 26/08/2019