Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dalībvalstu judikatūra - Portugāle

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Šajā lapā ir sniegta informācija par Portugāles tiesu praksi.


Portugālē tiesības uz juridisku informāciju ir tās pilsoņu pamattiesības, kas īpaši minētas Portugāles Republikas Konstitūcijas 20. panta 2. punktā, kas ieviests ar 29. jūlijs Likumu Nr. 34/2004, tā pašreizējā redakcijā, kas paredz noteikumus par piekļuvi tiesību aktiem un tiesām.

Saskaņā ar šā likuma 4. pantu valdības pienākums ir veikt pasākumus, lai darītu zināmas tiesību normas un tiesību sistēmu, lai Tieslietu ministrija būtu atbildīga par juridiskās informācijas sniegšanu, izmantojot publikācijas vai cita veida saziņu, lai nodrošinātu tiesību labāku īstenošanu un tiesību aktos noteikto pienākumu izpildi.

Tiesu nolēmumu publiskošana ir starptautisks princips, kas ietverts gan Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 10. pantā, gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā. Šis princips vispirms ir noteikts Konstitūcijas 206. pantā (arī saistībā ar tiesas sēdēm) un dažādos tiesību aktos, kas reglamentē dažādas jurisdikcijas, proti:

 • Civilprocesa kodeksa 163. un 606. pants
 • Civilprocesa kodeksa 86 (1)., 87. un 321 (3). pants
 • Likuma par Konstitucionālās tiesas darbību un darbību 115 3.e pants.
 • Administratīvās tiesas procedūras kodeksa 30. pants.

Tādējādi Tieslietu ministrija nodrošina dokumentu datubāzu kopuma uzturēšanu, kas pieejama vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dgsi.pt/. Turklāt tie ir publicēti Diário da República un meklējams tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://dre.pt/:

 • Konstitucionālās tiesas nolēmumi un paziņojumi par tiesību akta neatbilstību konstitūcijai vai prettiesiskumu vai par informācijas trūkuma nekonstitucionalitāti
 • Lēmumi standartizēt Augstākās tiesas un Revīzijas palātas judikatūru un Augstākās administratīvās tiesas nolēmumi, kuriem likums nodrošina vispārēju saistošu spēku;
 • Citu tiesu lēmumi, kas ir vispārēji saistoši

Lēmumu/izdevumu kategoriju iesniegšana

Ierakstā http://www.dgsi.pt/ Saite atveras jaunā logāir atļauta piekļuve tiesu judikatūras datu bāzēm un dažu Tieslietu ministrijas bibliotēku bibliogrāfisko datu bāzēm.

Apmeklējot kādu no šīm bāzēm, jūs redzat visjaunākos ievadītos dokumentus un navigācijas stieni, kas ļauj piekļūt dažādiem meklēšanas veidiem (bezmaksas meklēšana pēc apzīmējuma, pēc lauka un deskriptora).

Ievešanas vieta vai iegūtais rezultāts uzrāda dokumentus kvīšu veidā, kuros ir šāda informācija:

 • Procedūras numurs
 • Lietas datums
 • Referents
 • Deskriptors

Pozīciju piemēri

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas lēmumi

SESIJA

PROCEDŪRA

REFERENTS

DESKRIPTORS

25–03–2009

08S2592

BRAVO SERRA

DARBA LĪGUMA BEIGAS

Formāti

Pilns sprieduma teksts HTML formātā ir pieejams html formātā (uz to attiecas personas datu aizsardzības noteikumi).

Tiesas, kuru judikatūra ir pieejama

Datu bāzes, kas pieejamas vietnē http://www.dgsi.pt/Saite atveras jaunā logā, satur šādu tiesu/iestāžu tiesu praksi:

 • Augstākā tiesa
 • Apelācijas tiesas (Koimbra, Evoras, Lisabona, Porto un Gimaraiša)
 • Konstitucionālā tiesa
 • Augstākā administratīvā tiesa
 • Centrālās administratīvās tiesas (ziemeļi un dienvidi)
 • Jurisdikcija attiecībā uz jurisdikcijas konfliktu
 • Prokuratūras atzinumi
 • Miertiesa

Citus procesus

Kā redzams nākamajā tabulā, Portugālē ir pieejama informācija par vairākiem gadījumiem.

Ir pieejama informācija par:

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Par apelācijas sūdzībām?

Vai lieta vēl nav izskatīta?

Pārsūdzību rezultāti?

Lēmuma neatsaucamība?

Citus procesus

Cita valsts tiesa (Konstitucionālā tiesa)

Eiropas Savienības Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

Publikācijas noteikumi

Valstu līmenī nav saistošu noteikumu par judikatūras publicēšanu. Tomēr Portugālē ir saistoši noteikumi attiecībā uz publicēšanu tiesās.

Portugālē tiek publicēta tikai izvēlētā judikatūra. Piemērotie kritēriji ir svarīgi un būtiski.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāDokumentu datubāze


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 26/08/2019