Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatúra členského štátu - Portugalsko

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Na tejto stránke nájdete informácie o portugalskej judikatúre.


Právo na právnu informáciu je v Portugalsku základným právom občanov výslovne uvedených v článku 20 ods. 2 Ústavy Portugalskej republiky v znení, ktoré sa vykonáva zákonom č. 34/2004 z 29. júla, v jeho aktuálnom znení, ktorým sa stanovujú pravidlá upravujúce prístup k právu a k súdom.

Podľa článku 4 tohto zákona je povinnosťou vlády prijať opatrenia na sprístupnenie právnych predpisov a právneho systému, pričom ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za poskytovanie právnych informácií, a to buď prostredníctvom publikácií alebo akejkoľvek inej formy komunikácie, s cieľom zabezpečiť lepšie uplatňovanie práv a plnenie zákonných povinností.

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí je medzinárodný princíp zakotvený v článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto zásada je stanovená najprv v článku 206 ústavy (aj vo vzťahu k súdnym pojednávaniam) a v rôznych zákonoch upravujúcich rôzne jurisdikcie, a to:

 • Články 163 a 606 Občianskeho súdneho poriadku
 • Články 86 (1), 87 a 321 (3) Občianskeho súdneho poriadku
 • Článok 3e 115 zákona o organizácii, fungovaní a konaní ústavného súdu
 • Článok 30 správneho súdneho poriadku

Ministerstvo spravodlivosti teda zabezpečuje údržbu súboru dokumentačných databáz dostupných na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/. Okrem toho sú uverejnené v Diário da República a vyhľadávanie na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dre.pt/:

 • Rozhodnutia a vyhlásenia Ústavného súdu o protiústavnosti alebo nezákonnosti zákona alebo o protiústavnosti opomenutia
 • Rozhodnutia o štandardizácii judikatúry Najvyššieho súdu a Dvora audítorov a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu, na ktoré zákon poskytuje všeobecnú záväznosť;
 • Rozhodnutia iných súdov, ktoré sú všeobecne záväzné

Prezentácia rozhodnutí/nadpisov

Záznam Odkaz sa zobrazí v novom oknena adrese http://www.dgsi.pt/ umožňuje prístup k súboru databáz judikatúry a bibliografických databáz niektorých knižníc ministerstva spravodlivosti.

Pri návšteve ktoréhokoľvek z týchto základní pozri najnovšie zadané dokumenty a navigačný bar, ktorý umožňuje prístup k rôznym typom povoleného vyhľadávania (voľné vyhľadávanie podľa jednotlivých oblastí, podľa jednotlivých oblastí a deskriptorov).

Buď miesto vstupu, alebo získaný výsledok predstavuje doklady vo forme záručných dokladov, ktoré obsahujú tieto informácie:

 • Číslo postupu
 • Dátum podania žiadosti
 • Spravodajkyňa
 • Deskriptor

Príklad položiek

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozhodnutia Najvyššieho súdu

ZASADNUTIE

POSTUP

SPRAVODAJKYŇA

DESKRIPTOR

25 – 03 – 2009

08S2592

BRAVO SERRA

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY

Formáty

Úplné znenie rozsudku je k dispozícii (s výhradou pravidiel ochrany osobných údajov) vo formáte html.

Príslušné súdy

Databázy dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/ obsahujú judikatúru týchto súdov:

 • Najvyšší súd
 • Odvolacie súdy (Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Ústavný súd
 • Najvyšší správny súd
 • Ústredné správne súdy (sever a juh)
 • Kompetenčný súd
 • Stanoviská prokuratúry
 • Zmierovacie súdy

Iné procesy

V Portugalsku sú informácie k dispozícii vo viacerých prípadoch, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.

Informácie sú k dispozícii o:

Najvyššie súdy

Iné súdy

Odvolaní?

Áno

Áno

Ide o prípad, o ktorom sa ešte nerozhodlo?

Nie

Nie

Výsledok odvolania?

Áno

Áno

Neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

Iné procesy

Iný vnútroštátny súd (Ústavný súd...)?

Na Súdnom dvore Európskej únie?

Európsky súd pre ľudské práva?

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú záväzné pravidlá zverejňovania judikatúry. V Portugalsku však existujú záväzné pravidlá týkajúce sa zverejňovania zo strany súdov.

V Portugalsku sa uverejňuje len vybraná judikatúra. Uplatnené kritériá sú dôležité a relevantné.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza dokumentov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 26/08/2019