Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Portugalsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Na této stránce naleznete informace o judikatuře v Portugalsku


V Portugalsku je právo na právní informace základním právem občanů výslovně uvedených v čl. 20 odst. 2 Ústavy Portugalské republiky, prováděného zákonem č. 34/2004 ze dne 29. července, ve stávajícím znění, které stanoví pravidla upravující přístup k právu a soudům.

Podle čl. 4 uvedeného zákona je povinností státu podnikat kroky k informování o právu a právním systému, přičemž ministerstvo spravedlnosti odpovídá za zpřístupňování právních informací buď jejich zveřejněním, anebo jakýmikoli jinými prostředky komunikace s cílem umožnit lepší uplatňování práva a plnění povinností stanovených zákonem.

Zveřejňování soudních rozhodnutí je mezinárodní zásadou zakotvenou v čl. 10 Všeobecné deklarace lidských práv a v čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Tato zásada je stanovena především v čl. 206 portugalské ústavy (i pokud jde o soudní jednání) a v několika právních předpisech upravujících různé jurisdikce, jmenovitě:

 • Články 163 a 606 občanského soudního řádu
 • Články 86 (1), 87 a 321 (3) občanského soudního řádu
 • Čl. 3e 115 zákona o organizaci, fungování a řízení Ústavního soudu
 • V čl. 30 soudního řádu správního.

Ministerstvo spravedlnosti tak zajišťuje vedení souboru dokumentačních databází, které jsou k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgsi.pt/. Kromě toho jsou zveřejněny v Diário da República a jsou k dispozici internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.https://dre.pt/:

 • Rozhodnutí a prohlášení Ústavního soudu o protiústavnosti nebo nezákonnosti předpisů nebo o protiústavnosti opomenutí;
 • Rozhodnutí o standardizaci judikatury Nejvyššího soudu a Účetního dvora a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na něž zákon stanoví obecnou platnost;
 • Rozhodnutí jiných soudů, která jsou obecně závazná.

Zobrazení rozhodnutí/Nadpisy

Zápis Odkaz se otevře v novém okně.na adrese http://www.dgsi.pt/ umožňuje přístup k souboru databází v judikatuře a bibliografických databázích některých knihoven ministerstva spravedlnosti.

Na úvodní stránce kterékoli z těchto databází se zobrazí naposledy vložené dokumenty a navigační lišta pro různé způsoby vyhledávání (volné vyhledávání podle slov, podle polí a podle deskriptorů).

Buď v místě záznamu nebo v získaný výsledek, předkládá dokumenty ve formě útržkových listů, které obsahují tyto informace:

 • Číslo postupu
 • Datum jednání
 • Zpravodaj
 • Deskriptory

Příklady nadpisů

Odkaz se otevře v novém okně.Rozhodnutí Nejvyššího soudu

ZASEDÁNÍ

POSTUP

ZPRAVODAJ

DESKRIPTORY

25–03–2009

08S2592

BRAVO SERRA

SKONČENÍ PLATNOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY

Formáty

Soudní rozhodnutí jsou k dispozici v úplném znění (v souladu s pravidly ochrany osobních údajů) a ve formátu html.

Dotčené soudy

Databáze dostupné na http://www.dgsi.pt/ obsahují Odkaz se otevře v novém okně.judikaturu těchto soudů/subjektů:

 • Nejvyšší soud
 • Odvolací soudy (Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Působení Ústavního soudu
 • Nejvyšší správní soud
 • Ústřední správní soudy (Tribunais Centrais Administrativos – pro severní a jižní oblast)
 • Kompetenční soud
 • Státní zastupitelství (Procuradoria-Geral da República – zveřejňování návrhů)
 • Smírčí soudci

Jiné procesy

V Portugalsku je možné získat přístup k informacím o řadě řízení, jak je uvedeno v tabulce níže.

Jsou dostupné informace:

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Opravných prostředcích?

Ano

Ano

O tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

O výsledku odvolání?

Ano

Ano

O neodvolatelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

Jiné procesy

Jiný vnitrostátní soud (ústavní soud...)?

Soudního dvora Evropské unie?

Evropský soud pro lidská práva?

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pravidla zveřejňování

V Portugalsku nejsou stanovena závazná pravidla pro zveřejňování judikatury na celostátní úrovni. Existují však závazná pravidla, pokud jde o zveřejňování na úrovni soudů.

Zveřejňuje se tak jen vybraná část judikatury. Kritérii pro výběr jsou důležitost a relevance.

Užitečné odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dokumentační databáze


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 26/08/2019