Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudska praksa država članica - Portugal

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Na ovoj se stranici pružaju informacije o portugalskoj sudskoj praksi.


U Portugalu je pravo na informacije o pravosudnom sustavu temeljno pravo građana, izrijekom predviđeno člankom 20. stavkom 2. Ustava Portugala i provedeno zakonom br. 34/2004 od 29. srpnja 2004., kako je izmijenjen zakonom br. 47/2007 od 28. kolovoza 2007., kojim se uspostavljaju pravila pristupa pravosuđu i sudovima.

U skladu s člankom 4. tog zakona, vlada je dužna poduzeti korake za objavu prava i pravosudnog sustava, a ministar pravosuđa odgovoran je za pružanje pravnih informacija, bilo putem publikacija, bilo putem drugih oblika komunikacije, radi osiguranja potpunijeg ostvarivanja prava i izvršavanja obveza utvrđenih zakonom.

Objava sudskih odluka međunarodno je načelo zapisano i u članku 10. Opće deklaracije o ljudskim pravima i u članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima. To je načelo utvrđeno najprije u članku 206. Ustava (također i u vezi sa sudskim raspravama) te u raznim zakonima o sudskim nadležnostima, i to u:

 • člancima 167. i 656. Zakonika o građanskom postupku
 • člancima 86. stavku 1., 87 i članku 321. stavku 3. Zakonika o građanskom postupku
 • člancima 3. i 115. Zakona o organizaciji, funkcioniranju i postupanju Ustavnog suda
 • članku 30. Zakonika o postupcima na upravnom sudu

Ministarstvo vodi nekoliko baza podataka s pravnim dokumentima koje je moguće pronaći na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dgsi.pt/. Oni se objavljuju i u službenom listu, a dostupni su na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dre.pt/:

 • odluke i objave Ustavnog suda o neustavnosti ili protuzakonitosti nekog zakona ili o neustavnosti propusta
 • odluke Vrhovnog suda i Revizorskog suda kojima se usklađuje sudska praksa te odluke Vrhovnog upravnog suda koje su općenito obvezujuće po zakonu
 • odluke drugih sudova koje su općenito obvezujuće

Prezentacija odluka/rubrika

Na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dgsi.pt/ omogućen je pristup skupu baza podataka o presedanima i knjižnicama bibliografskih referenci Ministarstva pravosuđa.

Pri posjetu bilo kojoj od tih baza vidite najnovije unesene dokumente i navigacijsku traku koja vam omogućuje pristup raznim dopuštenim vrstama pretraživanja (slobodnom pretraživanju po pojmu, po polju i po deskriptoru).

Na stranici unosa ili stranici rezultata prikazuju se dokumenti po naslovu, sadržaju i sljedećim informacijama:

 • broju predmeta
 • datumu predmeta
 • sucu koji je izrekao mišljenje suda
 • deskriptoru

Primjer rubrika

Poveznica se otvara u novom prozoruOdluke Vrhovnog suda

DATUM RASPRAVE

IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA

SUDAC KOJI JE IZREKAO MIŠLJENJE SUDA

DESKRIPTOR

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

RASKID UGOVORA O RADU

Formati

Cijeli tekst presude (podložno pravilima zaštite osobnih podataka) dostupan je u formatu html.

Obuhvaćeni sudovi

Baze podataka dostupne na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dgsi.pt/ sadržavaju sudsku praksu sljedećih sudova/tijela:

 • Vrhovnog suda
 • prizivnih sudova (u Coimbri, Évori, Lisabonu, Portu i Guimarãesu)
 • Ustavnog suda
 • Vrhovnog upravnog suda
 • središnjih upravnih sudova (Sjeverni i Južni)
 • Suda za sporove nadležnosti
 • mišljenja Ureda javnog tužitelja
 • izmiritelja

Ostali postupci

Informacije su u Portugalu dostupne o brojnim predmetima, kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Informacije su dostupne o:

Vrhovni sudovi

Drugi sudovi

žalbama?

Da.

Da.

neriješenom predmetu?

Ne.

Ne.

ishodu žalbe?

Da.

Da.

neopozivosti odluke?

Ne.

Ne.

drugim slučajevima

 • pred nekim drugim portugalskim sudom (Ustavnim sudom, itd.)?
 • pred Sudom Europske unije?
 • pred Sudom za ljudska prava?

Da.

Da.

Da.

Da.

Da.

Da.

Pravila objave

Na nacionalnoj razini nema obvezujućih pravila o objavi sudske prakse. No u Portugalu postoje obvezujuća pravila objave za sudove.

U Portugalu se objavljuje samo odabrana sudska praksa. Primjenjuju se kriteriji važnosti i relevantnosti.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruBaze podataka s pravnim dokumentima


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 22/01/2018