Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Portugalia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat orzecznictwa portugalskiego.


W Portugalii prawo do informacji prawnej jest prawem podstawowym obywateli, o których mowa w art. 20 ust. 2 konstytucji Republiki Portugalskiej, wprowadzonym ustawą nr 34/2004 z dnia 29 lipca, w brzmieniu obowiązującym w dniu, która ustanawia zasady dostępu do prawa i do sądów.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy rząd jest zobowiązany do podjęcia działań w celu rozpowszechnienia informacji o prawie i porządku prawnym, przy czym Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za dostarczanie informacji prawnych, za pośrednictwem publikacji lub innych form komunikacji, w celu zapewnienia lepszego wykonywania praw i wypełniania obowiązków określonych w przepisach prawa.

Publikowanie orzeczeń sądowych jest międzynarodową zasadą zapisaną zarówno w art. 10 Powszechnej deklaracji praw człowieka, jak i w art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. Zasada ta została ustanowiona w art. 206 Konstytucji (również w odniesieniu do rozpraw sądowych) oraz w różnych ustawach regulujących różne jurysdykcje, a mianowicie:

 • Art. 163 i 606 kodeksu postępowania cywilnego
 • Art. 86 (1), 87 i 321 (3) kodeksu postępowania cywilnego
 • Art. 3e 115 ustawy o organizacji, funkcjonowaniu i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Art. 30 kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi

W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia utrzymanie zestawu baz danych dostępnych na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/. Ponadto są one publikowane w Diário da República i można je przeszukiwać pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://dre.pt/:

 • Orzeczenia i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z konstytucją lub niezgodności z prawem ustawy lub niezgodności z Konstytucją uchybienia
 • Decyzji o ujednoliceniu orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Obrachunkowego oraz decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, do których prawo to ma charakter ogólny;
 • Decyzje innych sądów, które są ogólnie wiążące

Prezentacja decyzji/pozycji

Wejście Link otworzy się w nowym okniena stronie http://www.dgsi.pt/ umożliwia dostęp do szeregu baz danych dotyczących orzecznictwa i źródeł bibliograficznych niektórych bibliotek Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas wizyty w każdej z tych baz przedstawiono najnowsze dostępne dokumenty i aplikację nawigacyjną, które umożliwiają dostęp do różnych typów wyszukiwania (bezpłatne wyszukiwanie według terminu, pola i deskryptora).

Na miejscu wprowadzenia lub w wyniku otrzymano dokumenty w formie karnetów, zawierające następujące informacje:

 • Numer procedury
 • Data sprawy
 • Sprawozdawca
 • Deskryptor

Przykład pozycji

Link otworzy się w nowym oknieOrzeczenia Sądu Najwyższego

SESJA

PROCEDURA

SPRAWOZDAWCA

DESKRYPTOR

25 – 03 – 2009

08S2592

BRAVO SERRA

KONIEC UMOWY O PRACĘ

Formaty

Pełny tekst orzeczenia jest dostępny w formacie HTML (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych).

Sądy, których to dotyczy

Bazy danych dostępne na stronie http://www.dgsi.pt/ zawierają Link otworzy się w nowym oknieorzecznictwo następujących sądów/podmiotów:

 • Sąd Najwyższy
 • Sądy apelacyjne (Coimbra, Évora, Lizbona, Porto i Guimarães)
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Najwyższy Sąd Administracyjny
 • Centralne sądy administracyjne (na północy i południu)
 • Trybunał w przedmiocie kolizji jurysdykcji
 • Opinie prokuratury
 • Sądy pokoju (Justices de Paix)

Inne procesy

W Portugalii dostępne są informacje na temat szeregu przypadków, jak przedstawiono w tabeli poniżej.

Dostępne są informacje na temat:

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

Odwołań?

Tak

Tak

Czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

Wyniki odwołań?

Tak

Tak

Nieodwołalność decyzji?

Nie

Nie

Inne procesy

Inny sąd krajowy (Trybunał Konstytucyjny)?

— W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

— Europejski Trybunał Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zasady dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym nie istnieją żadne wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa. W Portugalii obowiązują jednak wiążące przepisy dotyczące publikowania informacji przez sądy.

Tylko wybrane orzecznictwo jest publikowane w Portugalii. Stosowane kryteria mają znaczenie i znaczenie.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieBaza dokumentów


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2019