Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jurisprudenţa statului membru - Portugalia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?

Această pagină conține informații privind jurisprudența portugheză.


În Portugalia, dreptul la informare juridică este un drept fundamental al cetățenilor menționați în mod expres la articolul 20 alineatul (2) din Constituția Republicii Portugheze, astfel cum a fost pus în aplicare prin Legea nr. 34/2004 din 29 iulie, în formularea sa actuală, care stabilește normele care reglementează accesul la justiție și la instanțe.

În conformitate cu articolul 4 din această lege, este de datoria guvernului să ia măsuri pentru a face cunoscută legea și sistemul juridic, Ministerul Justiției fiind responsabil de furnizarea de informații juridice, fie prin publicații, fie prin orice altă formă de comunicare, în vederea asigurării unei mai bune exercitări a drepturilor și a îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.

Publicitatea deciziilor judiciare este un principiu internațional consacrat atât la articolul 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului. Acest principiu este prevăzut mai întâi la articolul 206 din Constituție (inclusiv în legătură cu ședințele de judecată) și în diverse legi care reglementează jurisdicții diferite, și anume:

 • Articolele 163 și 606 din Codul de procedură civilă
 • Articolul 86 alineatul (1), articolul 87 și articolul 321 alineatul (3) din Codul de procedură civilă
 • Articolul 3e 115 din Legea privind organizarea, funcționarea și procedurile Curții Constituționale
 • Articolul 30 din Codul de procedură administrativă

Prin urmare, Ministerul Justiției asigură menținerea unui set de baze de date documentare, disponibil la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgsi.pt/. În plus, acestea sunt publicate în Diário da República și pot fi consultate la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://dre.pt/:

 • Hotărâri și declarații ale Curții Constituționale privind neconstituționalitatea sau ilegalitatea legii sau neconstituționalitatea unei omisiuni
 • Decizii de uniformizare a jurisprudenței Curții Supreme de Justiție și a Curții de Conturi și a deciziilor Curții Administrative Supreme la care legea prevede o forță juridică obligatorie;
 • Hotărâri ale altor instanțe care sunt, în general, obligatorii

Prezentarea deciziilor/rubricilor

Accesul Linkul se deschide într-o fereastră nouăla http://www.dgsi.pt/ permite accesul la un set de baze de jurisprudență și baze de date bibliografice a anumitor biblioteci din cadrul Ministerului Justiției.

Pentru a vizita oricare dintre aceste baze, consultați cele mai recente documente introduse și o bară de navigare care oferă acces la diferitele tipuri de căutări permise (căutare liberă, pe termen scurt, pe domeniu și pe descriptor).

Fie punctul de intrare, fie un rezultat obținut prezintă documentele sub formă de titluri, care să conțină următoarele informații:

 • Numărul procedurii
 • Data trimiterii
 • Raportorul
 • Descriptor

Exemple de rubrici

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizii ale Curții Supreme de Justiție

SESIUNE

PROCEDURĂ

RAPORTORUL

DESCRIPTOR

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Formate

Textul complet al hotărârii este disponibil (sub rezerva normelor privind protecția datelor cu caracter personal) în format html.

Instanțele vizate

Bazele de date disponibile la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgsi.pt/ conțin jurisprudența următoarelor instanțe/entități:

 • Curtea Supremă de Justiție
 • Curțile de apel (Coimbra, Évora, Lisabona, Porto și Guimarães)
 • Curtea Constituțională
 • Curtea Administrativă Supremă
 • Instanțe administrative centrale (Nord și Sud)
 • Tribunalul privind conflictele de competență
 • Avizul Parchetului
 • Judecătorii de pace

Alte procese

În Portugalia, sunt disponibile informații cu privire la o serie de cazuri, astfel cum se indică în tabelul de mai jos.

Informații despre:

Curți Supreme

Alte instanțe

Cu privire la căile de atac?

Da

Da

O cauză este încă pendinte?

Nu

Nu

Rezultatul căilor de atac?

Da

Da

Caracterul irevocabil al deciziei?

Nu

Nu

Alte procese

Altă instanță națională (Curtea Constituțională...)?

— La Curtea de Justiție a Uniunii Europene?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Norme de publicare

La nivel național nu există norme obligatorii privind publicarea jurisprudenței. Cu toate acestea, în Portugalia există norme obligatorii privind publicarea de către instanțe.

Numai jurisprudența selectată este publicată în Portugalia. Criteriile aplicate sunt importante și relevante.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date documentară


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 26/08/2019