Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Portugal

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op deze pagina vindt u informatie over de Portugese rechtspraak.


In Portugal is het recht op informatie over het rechtsstelsel een grondrecht van burgers, uitdrukkelijk bepaald in artikel 20, lid 2 van de Portugese Grondwet en ten uitvoer gelegd door Wet nr. 34/2004 van 29 juli 2004, zoals gewijzigd door Wet nr. 47/2007 van 28 augustus 2007 betreffende toegangsregels voor justitie en de gerechtelijke instanties.

Volgens artikel 4 van deze wet is de regering verplicht om maatregelen te namen om de wet en het rechtsstelsel bekend te maken. Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het bieden van juridische informatie, door middel van publicaties of andere communicatiemiddelen, zodat men beter gebruik kan maken van zijn rechten en beter voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Het publiceren van rechterlijke uitspraken is een internationaal principe, dat is vastgelegd in artikel 10 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens en in artikel 6 van de Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dit principe is ten eerste vastgelegd in artikel 206 van de Grondwet (ook in het verband van gerechtelijke hoorzittingen) en in verschillende wetten met betrekking tot verschillende jurisdicties, namelijk:

 • Artikel 167 en 656 van het Wetboek burgerlijk procesrecht
 • Artikel 86, lid 1, en 321, lid 3 van het Wetboek burgerlijk procesrecht
 • Artikel 3 en 115 van de Wet betreffende de organisatie, het functioneren en de procedure van het Constitutioneel Hof.
 • Artikel 30 van het Wetboek bestuursprocesrecht

Het ministerie beheert een aantal databases met juridische documenten, beschikbaar via de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgsi.pt/. Deze documenten worden eveneens gepubliceerd in het staatsblad, beschikbaar via De link wordt in een nieuw venster geopend.https://dre.pt/:

 • Besluiten en arresten van het Constitutioneel Hof betreffende de grondwettigheid of wettigheid van een wet of de grondwettigheid van een omissie
 • Besluiten van het Hooggerechtshof en de Rekenkamer ter harmonisatie van jurisprudentie en de besluiten van het Hooggerechtshof voor bestuurszaken, die wettelijk algemeen verbindend zijn.
 • Besluiten van andere gerechtelijke instanties die algemeen verbindend zijn

Presentatie van beslissingen/titels

De website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgsi.pt/geeft toegang tot een verzameling databases met precedenten en tot de bibliotheken met bibliografische verwijzingen van het Ministerie van Justitie.

In elk van deze databases zijn de meest recente documenten te vinden. Een navigatiebalk geeft toegang tot de verschillende soorten mogelijke zoekopdrachten (vrij zoeken op steekwoord, veld of omschrijving).

De invoerpagina en de resultatenpagina tonen documenten met de titel, inhoud en de volgende informatie:

 • Zaaknummer
 • Zaakdatum
 • Rechter die de uitspraak doet
 • Omschrijving

Voorbeeld van titels

De link wordt in een nieuw venster geopend.Arresten van het Hooggerechtshof

DATUM HOORZITTING

ZAAKNUMMER

RECHTER DIE DE UITSPRAAK DOET

OMSCHRIJVING

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

BEËINDIGING ARBEIDSCONTRACT

Presentatievormen

De volledige tekst van de uitspraak is beschikbaar (met inachtneming van privacyregels) in html-formaat.

Betrokken gerechtelijke instanties

De databases die beschikbaar zijn viaDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgsi.pt/ bevatten jurisprudentie van de volgende gerechtelijke instanties:

 • Hooggerechtshof
 • Hoven van Beroep (Coimbra, Évora, Lisbon, Porto en Guimarães)
 • Constitutioneel Hof
 • Hooggerechtshof voor bestuurlijke zaken
 • Centrale bestuursrechtbanken (Noord en Zuid)
 • Hof voor conflicten van jurisdictie
 • Adviezen van de officier van justitie
 • Vrederechters

Overige procedures

In Portugal is er informatie beschikbaar over verschillende soorten zaken, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Er is informatie over

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Beroep?

Ja

Ja

Of een zaak nog aanhangig is?

Nee

Nee

Resultaat van beroep?

Ja

Ja

Onherroepelijkheid van het vonnis?

Nee

Nee

Overige zaken

 • voor een andere Portugese gerechtelijke instantie (Constitutioneel Hof, etc.)?
 • voor het Hof van Justitie van de Europese Unie?
 • voor het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Voorschriften voor publicatie

Er zijn op nationaal niveau geen bindende regels voor de publicatie van jurisprudentie. Er zijn echter in Portugal bindende regels voor de publicatie door gerechtelijke instanties.

Alleen bepaalde jurisprudentie wordt in Portugal gepubliceerd. De criteria die hierbij worden gehanteerd zijn belang en relevantie.

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Databases met juridische documenten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/09/2020