Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Portugalia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje na temat orzecznictwa w Portugalii.


W Portugalii prawo do informacji o wymiarze sprawiedliwości jest podstawowym prawem obywatela, wyraźnie określonym w art. 20 ust. 2 portugalskiej konstytucji, a także wprowadzonym ustawą nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. zmienioną ustawą nr 47/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustalającą zasady dostępu do wymiaru sprawiedliwości i do sądów.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy rząd ma obowiązek podejmować działania mające na celu upowszechnianie znajomości prawa i systemu prawnego, przy czym Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za dostarczanie informacji prawnych w drodze publikacji lub wszelkich innych form komunikacji w celu lepszego umożliwienia wykonywania praw oraz wypełnienia przewidzianych prawem obowiązków.

Podawanie orzeczeń sądowych do wiadomości publicznej to międzynarodowa zasada, zapisana zarówno w art. 10 Powszechnej deklaracji praw człowieka, jak i w art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. Ta zasada jest przewidziana przede wszystkim w art. 206 konstytucji (również w odniesieniu do rozpraw sądowych) oraz w rozmaitych aktach normatywnych dotyczących różnych sądów. Są to następujące przepisy:

 • art. 167 i 656 kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil);
 • art. 86 ust. 1, art. 87 i art. 321 ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego;
 • art. 3 i 115 ustawy w sprawie organizacji, funkcjonowania i trybu działania Trybunału Konstytucyjnego;
 • art. 30 kodeksu postępowania sądowo-administracyjnego (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstwo prowadzi szereg baz danych tekstów prawnych, dostępnych na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/. Są one także publikowane w portugalskim Dzienniku Ustaw (Diário da República) oraz dostępne na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://dre.pt/. Są to:

 • orzeczenia i uchwały Trybunału Konstytucyjnego dotyczące niekonstytucyjności aktów normatywnych lub ich niezgodności z prawem bądź niekonstytucyjności zaniechania prawodawczego;
 • orzeczenia Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça) i Trybunału Obrachunkowego (Tribunal de Contas) w sprawie ujednolicenia orzecznictwa oraz orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego (Supremo Tribunal Administrativo), które obowiązują ogólnie z mocy prawa;
 • ogólnie wiążące orzeczenia innych sądów.

Sposób przedstawienia orzeczeń/ Tytuły

Strona internetowa Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/ zapewnia dostęp do zbioru baz danych orzeczeń sądowych oraz do zbiorów piśmiennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Odwiedzając którąkolwiek z tych baz danych, widzimy ostatnio wprowadzone dokumenty oraz pasek nawigacyjny umożliwiający korzystanie z różnych typów wyszukiwania (swobodne wyszukiwanie według słów, pól i dziedzin).

Strona początkowa lub strona wyników zawiera dokumenty uporządkowane według tytułów, zawartości oraz następujących informacji:

 • sygnatura akt;
 • data sprawy;
 • sędzia wydający orzeczenie;
 • dziedzina.

Przykład tytułu

Link otworzy się w nowym oknieOrzeczenia Sądu Najwyższego

DATA ROZPRAWY

SYGNATURA AKT

SĘDZIA WYDAJĄCY ORZECZENIE

DZIEDZINA

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ZAKOŃCZENIE UMOWY O PRACĘ

Formaty

Dostępny jest pełny tekst wyroku (z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych) w formacie html.

Sądy, których to dotyczy

Bazy danych dostępne na stronieLink otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/ zawierają orzecznictwo i stanowiska poniższych sądów/jednostek. Są to:

 • Sąd Najwyższy;
 • sądy apelacyjne (w Coimbrze, Évorze, Lizbonie, Porto i Guimarães);
 • Trybunał Konstytucyjny;
 • Najwyższy Sąd Administracyjny;
 • centralne sądy administracyjne (dla Północy i Południa);
 • Trybunał ds. Sporów o Właściwość;
 • Urząd Prokuratora Generalnego Republiki – opinie Prokuratury;
 • sądy pokoju.

Inne postępowania

W Portugalii udostępniane są informacje o wielu różnych sprawach, zgodnie z poniższą tabelą.

Dostępne informacje

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

dotyczące środków odwoławczych

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku

Nie

Nie

dotyczące wyniku odwołania

Tak

Tak

dotyczące prawomocności orzeczeń

Nie

Nie

dotyczące dalszego postępowania:

 • przed innym sądem portugalskim (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)
 • przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zasady publikacji

Na szczeblu krajowym nie obowiązują żadne zasady w zakresie publikacji orzecznictwa. W Portugalii istnieją jednak wiążące zasady w zakresie publikacji sądowych.

Publikacji podlega w Portugalii jedynie wybrana część orzecznictwa. Stosuje się przy tym kryteria ważności i istotności.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieBazy danych tekstów prawnych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2020