Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jurisprudenţa statului membru - Portugalia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Această pagină vă oferă informații privind jurisprudența portugheză.


În Portugalia, dreptul la informare în legătură cu sistemul judiciar este un drept fundamental al cetățenilor, prevăzut în mod expres la articolul 20 alineatul (2) din Constituția Portugaliei și pus în aplicare prin Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2004, modificată prin Legea nr. 47/2007 din 28 august 2007 de stabilire a normelor privind accesul la justiție și la instanțe.

În conformitate cu articolul 4 din această lege, guvernul are datoria de a întreprinde demersurile necesare pentru a face cunoscute legea și sistemul juridic, Ministerul Justiției fiind responsabil de furnizarea informațiilor juridice fie prin publicații, fie prin orice altă formă de comunicare, cu scopul de a asigura o mai bună exercitare a drepturilor și o mai bună îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege.

Pronunțarea în mod public a hotărârilor judecătorești este un principiu internațional consacrat atât la articolul 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului. Acest principiu este prevăzut în primul rând la articolul 206 din Constituție (și în legătură cu ședințele de judecată), precum și în diverse legi referitoare la diferite jurisdicții, respectiv:

 • articolele 167 și 656 din Codul de procedură civilă;
 • articolul 86 alineatul (1), articolul 87 și articolul 321 alineatul (3) din Codul de procedură civilă;
 • articolele 3 și 115 din Legea privind organizarea, funcționarea și procedura Curții Constituționale;
 • articolul 30 din Codul de procedură al Tribunalului administrativ.

Ministerul gestionează mai multe baze de date de documentare juridică, disponibile la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgsi.pt/. De asemenea, în Jurnalul Oficial se publică, existând posibilitatea consultării online la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://dre.pt/:

 • deciziile și declarațiile Curții Constituționale în legătură cu neconstituționalitatea sau ilegalitatea unei legi sau cu neconstituționalitatea unei omisiuni;
 • deciziile Curții Supreme de Justiție și ale Curții Auditorilor pentru armonizarea jurisprudenței și deciziile Curții Supreme Administrative care, prin lege, au caracter obligatoriu general;
 • deciziile altor instanțe care au un caracter obligatoriu general.

Prezentarea deciziilor/titlurilor

Site-ul internet Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgsi.pt/ oferă acces la o serie de baze de date cu jurisprudență și la trimiterile bibliografice ale Ministerului Justiției.

Atunci când vizitați oricare dintre aceste baze de date, veți vedea cele mai recente documente introduse, precum și o bară de navigare care vă oferă acces la diferite tipuri de căutări permise (căutare liberă după termen, câmp și descriere).

Pagina de intrare sau pagina de rezultate prezintă documentele după titlu, conținut și următoarele informații:

 • numărul cauzei;
 • data cauzei;
 • judecătorul care transmite opinia instanței;
 • descrierea cauzei.

Exemple de titluri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDeciziile Curții Supreme de Justiție

DATA ȘEDINȚEI DE JUDECATĂ

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE A CAUZEI

JUDECĂTORUL CARE EMITE AVIZUL INSTANȚEI

DESCRIEREA CAUZEI

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Formate

Textul complet al hotărârii este disponibil (sub rezerva normelor privind protecția datelor cu caracter personal) în format html.

Instanțe vizate

Bazele de date disponibile la Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgsi.pt/ cuprind jurisprudența următoarelor instanțe/entități:

 • Curtea Supremă de Justiție;
 • Curțile de Apel (Coimbra, Évora, Lisabona, Porto și Guimarães);
 • Curtea Constituțională;
 • Curtea Supremă Administrativă;
 • Instanțele Administrative Centrale (nord și sud);
 • Curtea pentru conflictele de competență;
 • Avizele Procuraturii;
 • Instanțele de pace.

Alte proceduri

În Portugalia, sunt disponibile informații privind un anumit număr de cauze, așa cum se arată în tabelul de mai jos.

Sunt disponibile informații privind

Curțile Supreme

Alte instanțe

căile de atac?

Da

Da

existența pe rol a unei cauze?

Nu

Nu

rezultatul căilor de atac?

Da

Da

irevocabilitatea hotărârii?

Nu

Nu

Alte cauze

 • în fața unei alte instanțe din Portugalia (Curtea Constituțională, etc.)?
 • în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene?
 • în fața Curții Drepturilor Omului?

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Reguli de publicare

La nivel național, nu există reguli obligatorii privind publicarea jurisprudenței. Totuși, în Portugalia există reguli obligatorii pentru publicarea de către instanțe.

În Portugalia se publică numai jurisprudența selectată. Criteriile aplicate sunt importanța și relevanța.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBazele de date de documentare juridică


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/09/2020