Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ġurisprudenza tal-Istat Membru - Portugall

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar il-ġurisprudenza Portugiża.


Fil-Portugall, id-dritt għall-informazzjoni legali huwa dritt fundamentali taċ-ċittadini espressament imsemmi fl-Artikolu 20(2) tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Portugiża, kif implementat bil-Liġi Nru 34/2004 tal-29 ta’ Lulju, fil-formulazzjoni attwali tiegħu, li tistabbilixxi r-regoli li jirregolaw l-aċċess għal-liġi u għall-qrati.

Skont l-Artikolu 4 ta’ din il-liġi, huwa d-dmir tal-gvern li jieħu passi biex jgħarraf lill-pubbliku dwar din il-liġi u s-sistema ġudizzjarja, bil-Ministeru tal-Ġustizzja responsabbli sabiex jagħti informazzjoni ġuridika, kemm permezz ta’ pubblikazzjonijiet jew forom oħra ta’ komunikazzjoni, sabiex jiġi żgurat eżerċizzju aħjar tad-drittijiet u l-kisba tal-obbligi stabbiliti fil-liġi.

Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji huwa prinċipju internazzjonali stabbilit kemm fl-Artikolu 10 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u fl-Artikolu 6 tal-konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Dan il-prinċipju huwa stabbilit l-ewwel nett fl-Artikolu 206 tal-Kostituzzjoni (marbut ukoll ma’ seduti tal-qorti) u fid-diversi liġijiet li jirregolaw ġuriżdizzjonijiet differenti, prinċipalment:

 • L-Artikoli 163 u 606 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Civili
 • L-Artikoli 86 (1), 87 u 321 (3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Civili
 • L-Artikolu 3e 115 tal-Liġi li tirregola l-Organizzazzjoni, il-Funzjonament u l-Proċedimenti tat-Tribunal Kostituzzjonali
 • L-Artikolu 30 tal-Kodiċi tal-Proċedura tal-Qorti Amministrattiva

Għalhekk, il-Ministeru tal-Ġustizzja jiżgura ż-żamma ta’ sett ta’ bażijiet ta’ data dokumentarji, disponibbli fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dgsi.pt/. Barra minn hekk, huma ppubblikati fid-Diário da República u li jistgħu jiġu kkonsultati fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://dre.pt/:

 • Id-deċiżjonijiet u s-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali dwar l-inkostituzzjonalità jew l-illegalità ta’ liġi jew l-inkostituzzjonalità ta’ ommissjoni
 • Deċiżjonijiet biex tiġi standardizzata l-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja u tal-Qorti ta’ l-Awdituri u d-deċiżjonijiet tal-Qorti Amministrattiva Suprema li lilhom il-liġi tipprovdi forza ġenerali li torbot;
 • Deċiżjonijiet ta’ qrati oħra li ġeneralment huwa vinkolanti

Struttura tad-deċiżjonijiet/intestaturi

L-entrata Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafuq http://www.dgsi.pt/ tippermetti aċċess għal sett ta’ bażijiet ta’ data tal-każistika u bażijiet ta’ data biblijografiċi ta’ xi libreriji tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Waqt tfittxija f’waħda minn dawn il-bażijiet tad-dejta inti tista tara l-aktar dokumenti riċenti li jkunu daħlu u l-għodda ta’ navigazzjoni li tagħti aċċess għal diversi tipi ta’ tfittxija permessa (tfittxija b’xejn skont it-terminu, il-qasam u d-deskrizzjoni).

Jew il-post tad-dħul jew riżultat miksub jippreżenta d-dokumenti fil-forma ta’ kupuni, li jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

 • Proċedura numru
 • Id-data tal-kawża
 • Ir-rapporteur
 • Deskrittur

Eżempji ta’ intestatura

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċiżjonijiet tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja

SESSJONI

IL-PROĊEDURA

IR-RAPPORTEUR

DESKRITTUR

25–03–2009

08S2592

BRAVO SERRA

TMIEM TAL-KUNTRATT TAL-IMPJIEG

Formati

It-test sħiħ tas-sentenza huwa disponibbli (soġġett għar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta personali) f’format html.

Il-qrati kkonċernati

Il-bażijiet ta’ data disponibbli fuq http://www.dgsi.pt/ fihom Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-ġurisprudenza tal-qrati/entitajiet li ġejjin:

 • Il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja
 • Il-qrati tal-Appell (Coimbra, Évora, Lisbona, Porto u Guimarães)
 • Il-Qorti Kostituzzjonali
 • Qorti Amministrattiva Suprema
 • Qrati Ċentrali Amministrattivi (Tramuntana u Nofsinhar)
 • Qrati tal-Kunflitti tal-Ġuriżdizzjoni
 • Opinjonijiet tal-Uffiċju tal-Prosekutur Pubbliku
 • Il-Kummissarji tal-Ġustizzja

Proċessi oħra

Fil-Portugall, tista’ ssib informazzjoni għal numru ta’ proċedimenti, kif turi t-tabella t’hawn taħt.

Hija disponibbli informazzjoni dwar:

Qrati Supremi

Qrati oħra

Appelli?

Iva

Iva

Jekk il-kawża għadha pendenti?

Le

Le

L-eżitu tal-appelli?

Iva

Iva

L-irrevokabilità tad-deċiżjoni?

Le

Le

Proċessi oħra

Qorti nazzjonali oħra (Qorti Kostituzzjonali...)?

— Fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea?

Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Regoli tal-pubblikazzjoni

Fuq il-livell nazzjonali, m’hemm l-ebda regola vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza. Madankollu, hemm regoli vinkolanti fil-Portugall dwar il-pubblikazzjoni mill-qrati.

Fil-Portugall tiġi ppubblikata biss għażla ta’ ġurisprudenza. Il-kriterji applikati huma l-importanza u r-rilevanza.

Links utli

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDatabase dokumentarja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 26/08/2019