Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εθνική νομολογία - Σκωτία

Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται περιγραφή της νομολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στην επικράτεια της Σκωτίας. Η περιγραφή επικεντρώνεται στη νομολογία που είναι διαθέσιμη σε βάσεις δεδομένων προσπελάσιμες από το κοινό.


Διαθέσιμη νομολογία στη Σκωτία

Μεγάλο μέρος της νομολογίας των δικαστηρίων της δικαιοδοσίας της Σκωτίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Αστικά δικαστήρια

Η νομολογία δημοσιεύεται για το Court of Session (ανώτατο αστικό δικαστήριο) και την επιτροπή προσφυγών της Βουλής των Λόρδων, που θα αντικατασταθεί την 1η Οκτωβρίου 2009 από το νέο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου (Supreme Court of the United Kingdom). Δημοσιεύονται επίσης αποφάσεις των Sheriff Courts (κατώτερα τοπικά δικαστήρια) οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ποινικά δικαστήρια

Η νομολογία δημοσιεύεται για τα Sheriff Courts (κατώτερα τοπικά δικαστήρια) και το High Court of Justiciary, το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Σκωτίας.

Οι αποφάσεις που αφορούν οικογενειακές και ορισμένες ποινικές υποθέσεις μπορεί να ανωνυμοποιηθούν.

Η νομοθεσία δημοσιεύεται από το 1998. Μετά την έκδοση της απόφασης, η νομολογία δημοσιεύεται συνήθως σε διάστημα 24 ωρών έως 2 εβδομάδων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία Σκωτίας (Scottish Court Service) δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο από τον Σεπτέμβριο του 1998 τις αποφάσεις των Sheriff Courts, του Court of Session και του High Court of Justiciary. Διαθέτει δύο διαφορετικές δυνατότητες αναζήτησης, μία για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCourt of Session και το High Court of Justiciary και μία για τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSheriff Courts. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Αποφάσεις της επιτροπής ενδίκων μέσων της Βουλής των Λόρδων είναι διαθέσιμες από τις 14 Νοεμβρίου 1996 έως τις 30 Ιουλίου 2009. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα αρκετά εθνικά νομικά ευρετήρια και νομικές βάσεις δεδομένων.

Η βάση δεδομένων «Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBailii» (Βρετανικό και Ιρλανδικό ίδρυμα νομικών πληροφοριών) περιέχει συλλογή των αποφάσεων του Court of Session από το 1879, του High Court of Justiciary από το 1914, του Sheriff Court από το 1998 και της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλής των Λόρδων από το 1838. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος Bailii περιέχει επίσης στοιχεία αποφάσεων διαφόρων δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου:

 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal) (τμήμα διοικητικών προσφυγών)
 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal) (χρηματοοικονομικά και φορολογία)
 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal) (τμήμα κτηματολογίου)
 • Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (First-tier Tribunal) (τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
 • Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (First-tier Tribunal) (φορολογία)
 • Δικαστήριο προσφυγών σε θέματα ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Υπηρεσία επίλυσης διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου Nominet
 • Ειδική επιτροπή προσφυγών σε θέματα μετανάστευσης
 • Εφετείο εργατικών διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις δικαστηρίων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δικαστήριο Ασύλου και Μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δικαστήριο υποθέσεων πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής προσφυγών εθνικής ασφάλειας
 • Αποφάσεις ειδικών επιτρόπων φόρου εισοδήματος του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις επιτρόπων κοινωνικής ασφάλισης και διατροφής για παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου
 1. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (τελωνεία)
 2. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (ειδικοί φόροι κατανάλωσης)
 3. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (φόροι ασφαλίστρων)
 4. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (φόροι χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBailii, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος Bailii, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία Σκωτίας (Scottish Courts Service), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCourt of Session και High Court of Justiciary, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSheriff Courts


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/06/2018