Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dalībvalstu judikatūra - Skotija

Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šajā nodaļā sniegts Apvienotās Karalistes tiesu prakses apraksts, kas attiecas uz Skotijas jurisdikciju, īpašu uzsverot publiski pieejamās datubāzēs atrodamo tiesu praksi.


Skotijā pieejamā judikatūra

Apvienotās Karalistes Skotijas jurisdikcijā ietilpstošās tiesu prakses lielākā daļa ir publiski pieejama.

Civillietās

Tiek publicēta Skotijas Augstākās civillietu tiesas (Court of Session) un Lordu palātas Apelācijas komitejas tiesu prakse. Lordu palātas Apelācijas komiteju 2009. gada 1. oktobrī nomainīs jaunā Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa. Tiek publicēti arī Šerifu tiesas spriedumi, kuriem ir īpaša nozīme.

Krimināllietās

Tiek publicēta Šerifu tiesu un Augstās Justīcijas tiesas, kas ir augstākā krimināllietu tiesa Skotijā, tiesu prakse.

Nolēmumi ģimenes lietās un atsevišķās krimināllietās ir anonīmi.

Tiesu prakse tiek publicēta kopš 1998. gada. Tiesu prakse parasti tiek publicēta laikā no 24 stundām līdz divām nedēļām no sprieduma pieņemšanas brīža.

Juridiskās datubāzes

Savā tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienests publicē Šerifu tiesu, Augstākās civillietu tiesas un Augstās Justīcijas tiesas spriedumus no 1998. gada septembra. Pieejami divi atsevišķi meklētāji Saite atveras jaunā logāAugstākās civillietu tiesas un Augstās Justīcijas tiesas un Saite atveras jaunā logāŠerifa tiesu. Piekļuve šiem spriedumiem ir bezmaksas.

Lordu palātas Apelācijas komitejas pieņemtie spriedumi ir pieejami par laika posmu no 1996. gada 14. novembra līdz 2009. gada 30. jūlijam. Piekļuve šiem spriedumiem ir bezmaksas.

Ir pieejamas arī vairākas citas nacionāla līmeņa juridiskās informācijas krātuves un datubāzes. Saite atveras jaunā logāBAILII (Britu un Īru Juridiskās informācijas institūta) datubāzē atrodami apkopoti Augstākās civillietu tiesas nolēmumi no 1879. gada, Augstās Justīcijas tiesas nolēmumi no 1914. gada, Šerifu tiesas nolēmumi no 1998. gada un Saite atveras jaunā logāLordu palātas nolēmumi no 1838.gada. Pieeja šiem nolēmumiem ir bezmaksas.

Saite atveras jaunā logāBAILII tīmekļa vietnē ir pieejama detalizēta informācija par dažādu Apvienotās Karalistes tribunālu nolēmumiem:

 • augstākais tribunāls (administratīvo apelāciju palāta);
 • augstākais tribunāls (finanses un nodokļi);
 • augstākais tribunāls (zemes lietu palāta);
 • pirmā līmeņa tribunāls (veselības, izglītības un sociālās aprūpes palāta);
 • pirmā līmeņa tribunāls (nodokļi);
 • Apvienotās Karalistes Konkurences apelāciju tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes domēna vārdu reģistra Nominet strīdu izšķiršanas dienests;
 • Īpašā imigrācijas lietu apelācijas komisija;
 • Apvienotās Karalistes Nodarbinātības lietu apelāciju tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu un tirgus tribunālu nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Patvēruma un imigrācijas tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Informācijas tribunāls, tostarp Nacionālā drošības apelācijas kolēģija;
 • Apvienotās Karalistes Īpašā ienākumu nodokļa komisāra nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Sociālās drošības un bērnu atbalsta komisāru nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu nolēmumi;
 1. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (muita) nolēmumi;
 2. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (akcīzes nodoklis) nolēmumi;
 3. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (apdrošināšanas prēmiju nodoklis) nolēmumi;
 4. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (atkritumu izgāztuves nodoklis) nolēmumi.

Saites

Saite atveras jaunā logāBAILII, Saite atveras jaunā logāAugšnams, Saite atveras jaunā logāBAILII tīmekļa vietne, Saite atveras jaunā logāLordu palāta, Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienests, Saite atveras jaunā logāAugstākā tiesa un Augstākā Justīcijas tiesa, Saite atveras jaunā logāŠerifa tiesas


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 06/06/2018