Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna - Skottland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Här hittar du en beskrivning över rättspraxis i Förenade kungariket, med fokus på Skottland. Beskrivningen är inriktad på den rättspraxis som finns tillgänglig i offentliga databaser.


Tillgänglig rättspraxis i Skottland

En stor del av rättspraxis från domstolarna i Skottland är tillgänglig för allmänheten.

Tvistemålsdomstolar

Rättspraxis offentliggörs för Court of Session och Supreme Court of the United Kingdom (som den 1 oktober ersatte Appellate Committee of the House of Lords). Avgöranden av särskilt intresse från Sheriff Courts offentliggörs också.

Brottmålsdomstolar

Rättspraxis offentliggörs för Sheriff Courts och High Court of Justiciary, som även är Skottlands högsta domstol.

Avgöranden i familjeärenden och vissa brottmål kan vara anonymiserade.

Rättspraxis har offentliggjorts sedan 1998. Så snart en dom har avkunnats brukar rättspraxis publiceras inom ett dygn eller högst ett par veckor.

Rättsdatabaser

Skottlands domstolsverk, Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Court Service, har offentliggjort avgörandena från Sheriff Courts, Court of Session och High Court of Justiciary på sin webbplats sedan september 1998. Det finns två separata sökmöjligheter som täcker Länken öppnas i ett nytt fönsterCourt of Session och the High Court of Justiciary och Länken öppnas i ett nytt fönsterSheriff Courts. Tillgången till dessa avgöranden är kostnadsfri.

Avgöranden finns tillgängliga från Appellate Committee of the Länken öppnas i ett nytt fönsterHouse of Lords från perioden 14 november 1996–30 juli 2009. Tillgången till dessa avgöranden är kostnadsfri.

Dessutom finns ett antal nationella rättssamlingar och rättsdatabaser tillgängliga.

Databasen Länken öppnas i ett nytt fönsterBailii (British and Irish Legal Information Institute, institutet för brittisk och irländsk rättsinformation) innehåller en samling av beslut från Court of Session sedan 1879, High Court of Justiciary sedan 1914, Sheriff Court sedan 1998 och Länken öppnas i ett nytt fönsterHouse of Lords sedan 1838. Tillgången till dessa avgöranden är kostnadsfri.

Länken öppnas i ett nytt fönsterBailiis webbplats innehåller också uppgifter om beslut från olika specialdomstolar och nämnder i Förenade kungariket:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (högre specialdomstol, kammarrätten)
 • Upper Tribunal (Finance and Tax) (högre specialdomstol, finans- och skattenämnd)
 • Upper Tribunal (Lands Chamber) (högre specialdomstol, fastighetsdomstol)
 • First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) (lägre specialdomstol, hälso-, utbildnings- och socialvårdsnämnden)
 • First-tier Tribunal (Tax) (lägre specialdomstol, skattenämnden)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (nämnd för konkurrensärenden)
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (tvistlösningstjänst)
 • Special Immigrations Appeals Commission (särskilda kommittén för överklaganden i migrationsärenden)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (nämnd för anställningsärenden)
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions (avgöranden av nämnder för finansiella tjänste- och marknadsärenden)
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (specialdomstol för asyl- och invandringsfrågor)
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel (specialdomstol för information, inklusive panelen för nationella säkerhetsfrågor)
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions (särskild nämnd för inkomstskattebeslut)
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions (avgöranden av socialförsäkrings- och barnbidragsnämnden)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (tullar))
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (punktskatt))
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (försäkringspremieskatt))
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (deponiskatt))

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterBailii, Länken öppnas i ett nytt fönsterHouse of Lords, Länken öppnas i ett nytt fönsterBailii website, Länken öppnas i ett nytt fönsterHouse of Lords, Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Courts Service, Länken öppnas i ett nytt fönsterCourt of Session and the High Court of Justiciary, Länken öppnas i ett nytt fönsterSheriff Courts


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/06/2018