Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки - Словакия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящата страница ви предоставя информация за съдебната практика на Словакия.


Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Съдебна практика на обикновените съдилища

Връзката отваря нов прозорецСъдебната практика на всички съдилища от правосъдната система на Словакия е достъпна на словашки език в базата данни онлайн JASPI.

Съдебна практика на Върховния съд

Връзката отваря нов прозорецСъдебната практика на Върховния съд е достъпна на словашки език на уебсайта на Върховния съд.

Формати

Съдебната практика на обикновените съдилища е на разположение в html формат, а съдебната практика на Върховния съд — в pdf формат.

Последващи производства

Имате достъп до информация относно:

  • резултата от обжалванията
  • неотменимостта на решението.

Правила относно публикуването

Съдебните решения в Словакия нямат обща правнозадължителна сила. Те не са източник на правото. Все пак решенията, вземани от съдилищата, съблюдават решенията на Върховния съд на Словакия, които де факто са източници на правото.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 10/11/2020