Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Slovensko

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Na této stránce naleznete informace o judikatuře Slovenské republiky.


Judikatura dostupná na internetu

Judikatura obecných soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura všech soudů v rámci systému justice Slovenska je k dispozici v online právní databázi JASPI, a to ve slovenštině.

Judikatura Nejvyššího soudu

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici za webové stránce Nejvyššího soudu, a to ve slovenštině.

Formáty

Judikatura obecných soudů je k dispozici ve formátu html, zatímco judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici ve formátu pdf.

Další řízení

Jsou k dispozici informace:

  • o výsledku odvolání
  • o nezrušitelnosti rozhodnutí

Pravidla zveřejňování

Soudní rozhodnutí na Slovensku nemají obecně závaznou právní sílu. Nejsou pramenem práva. Rozhodnutí soudů však respektují rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky, která de facto plní úlohu pramene práva.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 01/07/2019