Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Slovakkia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Käesoleval lehel antakse ülevaade Slovakkia kohtupraktika kohta.


Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Üldkohtute kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenSlovakkia õigussüsteemi kõikide kohtute kohtupraktika on slovaki keeles kättesaadav on-line õigusaktide andmebaasi JASPI kaudu.

Ülemkohtu kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkohtu kohtupraktika on slovaki keeles kättesaadav Ülemkohtu veebisaidil.

Vorming

Üldkohtute kohtupraktika on kättesaadav html-vormingus ning Ülemkohtu kohtupraktika on kättesaadav pdf-vormingus.

Edasised menetlused

Kättesaadav on järgmine teave:

  • apellatsioonide tulemused;
  • otsuse lõplikkus.

Avaldamiseeskirjad

Slovakkia kohtute otsustel ei ole üldist õiguslikult siduvat jõudu. Kohtuotsused ei ole õiguse allikas. Kohtud järgivad otsuste tegemisel siiski Slovakkia Ülemkohtu lahendeid, mis ei ole de facto õiguse allikad.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/11/2020