Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dalībvalstu judikatūra - Slovākija

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Slovākijas judikatūru.


Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Vispārējās piekritības tiesu judikatūra

Saite atveras jaunā logāVisu Slovākijas tiesu sistēmā ietilpstošo tiesu judikatūrai slovāku valodā var piekļūt no tiešsaistē pieejamās JASPI juridiskās datubāzes.

Augstākās tiesas judikatūra

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas judikatūrai slovāku valodā var piekļūt no Augstākās tiesas tīmekļa vietnes.

Formāti

Vispārējās piekritības tiesu judikatūra ir pieejama HTML formātā, savukārt Augstākās tiesas judikatūra ir pieejama PDF formātā.

Turpmākās procedūras

Ir pieejama informācija par:

  • pārsūdzību rezultātiem;
  • nolēmumu nepārsūdzamību.

Noteikumi par publicēšanu

Slovākijas tiesu spriedumiem nav vispārsaistoša juridiska spēka. Tie nav tiesību avots. Tomēr tiesas savos spriedumos ievēro Slovākijas Augstākās tiesas pieņemtos spriedumus, faktiski padarot tos par tiesību avotiem.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 01/07/2019